Gunstige skatteregler for leting etter olje har gitt en oppblomstring av små selskaper der ledelsen håver inn millionlønner, skriver Dagens Næringsliv mandag.

Letingen etter olje har imidlertid gitt nesten null resultater. Fasit er få funn og store letekostnader der staten dekker det meste.

Nancy Fay Foster i Nexen hadde i 2009 en lønn på hele 14 millioner kroner. Selskaper er iifølge DN uten inntekter eller funn.

Bare Statoil-sjef Helge Lund med en lønnspakke på 14,7 millioner kroner i 2009 tjente mer i norsk oljenæring.

Ikke unikt
Tilfellet Foster er ikke unikt, skriver DN som har undersøkt inntekten, skatten og lønnen til 40 små oljeselskaper.

Forklaringen er en ordning som Stortinget innførte i 2004. Selskaper som leter etter olje og gass får refundert 78 prosent av letekostnadene av staten.

Store utbetalinger fra staten
Fra 2005 til toppåret 2009 ble utbetalingen fra staten 30 ganger større, samtidig som skatteinngangen fra oljevirksomheten falt 40 prosent fra 2008 til 2009.

Nå advarer eksperter mot at å finne ny olje kan bli mer lukrativt enn å pumpe mer olje fra gamle oljefelt.