Gå til sidens hovedinnhold

Finner ingen masseødeleggelsesvåpen

Seks måneder etter Bagdads fall har USA ennå ikke funnet masseødeleggelsesvåpen i Irak, ifølge våpeneksperten som leder jakten på våpnene. Men USAs koalisjonspartnere mener torsdagens rapport rettferdiggjør krigen.

David Kay står i spissen for de 1.200 våpenekspertene i Iraq Survey Group, som de siste månedene har finkjemmet Irak i jakten på Saddam Husseins påståtte masseødeleggelsesvåpen.

Foreløpig rapport
Torsdag la han fram en foreløpig rapport for to kongresskomiteer. Rapporten konkluderer med at det foreløpig ikke er funnet noen kjemiske eller biologiske våpen i Irak.

- Vi har til nå ikke funnet våpenlagre, men vi er ennå ikke ved et punkt hvor vi kan si sikkert at slike våpenlagre ikke eksisterer eller om de eksisterte før krigen, sa Kay til komitémedlemmene.

Men etter møtet understreket Kay at de har funnet "substansielle bevis" for at Irak planla å lage kjemiske eller biologiske våpen.

Bevis borte
Iraq Survey Group har heller ikke funnet bevis for at Irak var rede til å bruke kjemiske våpen mot de USA-ledede styrkene som invaderte landet.

Ifølge Kay er mye av bevismaterialet "ugjenkallelig gått tapt" . Han sa videre at gruppen vil ha en bedre oversikt over Iraks ulovlige våpen om seks til ni måneder.

- På enkelte områder er det altfor tidlig å trekke noen endelig konklusjon, og på andre områder når vi kanskje aldri målet, sa Kay videre.

– Trass i bevisene for Saddams vedvarende ambisjoner om å skaffe seg atomvåpen, har vi til nå ikke funnet bevis for at Irak etter 1998 tok viktige steg i retning av å bygge kjernefysiske våpen eller produsere kjernefysisk materiale, sa våpeneksperten.

Han understreket imidlertid at Irak hadde bevart noe av den teknologiske kapasiteten fra våpenprogrammene før 1991.

Små lagre
Kay sa torsdag at eventuelle lagre av biologiske eller kjemiske våpen vil være så små at de får plass i et lokale på størrelse med en dobbeltgarasje.

Han fortalte videre at det er funnet over ti virksomheter som kan relateres til masseødeleggelsesvåpen, og store mengder utstyr som var holdt skjult for våpeninspektørene som startet arbeidet på slutten av fjoråret.

Det er også funnet laboratorier og hemmelige bygninger drevet at den irakiske etterretningstjenesten, hvor det fantes utstyr som kan brukes til å forske på kjemiske og biologiske våpen, ifølge Kay. Samt et laboratorium i et fengsel, som kan ha blitt brukt til å teste biologiske våpen på mennesker.

Bevis ødelagt
Ifølge Kays rapport har det funnet sted en systematisk og tilsiktet ødeleggelse av bevis, inkludert harddisker og datamaskinfiler.

Han fortalte komitémedlemmene at opplysningene som er samlet inn så langt, tyder på at Irak etter 1996 fokuserte på å opprettholde små, hemmelige våpenkapasiteter, som raskt kunne aktiveres for å produsere store mengder biologiske våpen.

Forhastet kritikk
Forsvarsminister Donald Rumsfeld sier det er for tidlig å kritisere etterretningstjenesten for at det ennå ikke er funnet masseødeleggelsesvåpen i Irak.

- Jeg har ikke sett noe som har fått meg til å tro at etterretningsinformasjonen jeg stolte på nødvendigvis, samlet sett, er unøyaktig, sa Rumsfeld torsdag, samtidig som Kay la fram sin rapport.

– Rapporten rettferdiggjør
Storbritannias utenriksminister Jack Straw sier rapporten våpeneksperten David Kay la fram for Kongressen torsdag, rettferdiggjør Irak-krigen. "Rapporten bekrefter hvor farlig og løgnaktig regimet var og at militæraksjonen faktisk var både rettferdig og essensiell for å fjerne truslene", skrev Straw i en uttalelse.

Også Australias statsminister, en annen av USAs allierte i invasjonen av Irak, sa fredag at rapporten rettferdiggjør krigen.

(NTB)

Reklame

Nå: Enormt salg på alt du trenger til løpeturen