Gå til sidens hovedinnhold

Fire milliarder ekstra til kommunene

Regjeringen lover kommunene mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra å rutte med neste år.

Det går, etter det Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) kjenner til, fram av kommuneproposisjonen som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) legger fram torsdag.

Kommunene får dermed to milliarder mindre enn det interesseorganisasjonen KS mener er en nødvendig vekst i såkalte frie inntekter. Disse ekstrapengene kommer på toppen av veksten i bevilgninger til øremerkede tiltak, som blant annet går til barnehageutbygging.

Tøff dragkamp
Det har vært heftig dragkamp internt i regjeringen om hvor mye penger kommunene skal få til disposisjon neste år. Finansminister Kristin Halvorsen har holdt igjen på utbetalingene. Årsaken er frykten for en ekstra renteøkning. På den annen side har sterke krefter i alle de rødgrønne partiene kjempet for å gi kommunene mer penger, slik at det blir bedre skole og mer eldreomsorg. Her trengs det et merkbart løft hvis de rødgrønne skal vinne valget, blir det hevdet.

Resultatet har blitt et kompromiss, som kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa etter sigende skal ha karakterisert som brukbart.

Utgiftene øker
Mange rødgrønne politikere håper at de økonomiske konjunkturene vil endre seg utover året, slik at regjeringen til slutt legger seg på fire milliarder i frie inntekter når det endelige statsbudsjettet legges fram i oktober.

– En vekst på 4,5 milliarder kroner er til å leve med for kommunene, 3,5 milliarder er for dårlig, sa KS-direktør Bjørn Gudbjørgsrud til Kommunal Rapport i midten av april. SVs kommunalpolitiske utvalg har på sin side krevd en vekst på 7 milliarder kroner i frie inntekter, og så blir resultatet altså at kommunene får mellom 3,5 og 4 milliarder ekstra å rutte med neste år.

Kommunene sliter med økte renter, høyere pensjonskostnader og store driftskostnader. Kommunenes reelle inntektsvekst i fjor ble bare på 1,2 prosent. Det er det laveste siden 2003. Samtidig ble det 3,3 prosent flere timeverk og 14.000 flere ansatte i kommunene.

Sterk omfordeling
Regjeringen foreslår videre et nytt inntektssystem for kommunene. Her har Senterpartiet vunnet en klar seier, gjennom en sterkere omfordeling mellom rike og fattige kommuner. Distriktsprofilen er skjerpet i forhold til forslagene fra Sørheim-utvalget, som har utredet det nye inntektssystemet.

Det legges samtidig inn kriterier som tilgodeser både kommuner med fraflytting og tilflytting. Kommuner med stabilt folketall og høye skatteinntekter vil dermed bli tapere. (ANB)