Direktøren for EUs narkotikabyrå (EMCDDA), Wolfgang Götz, sier myndighetene må være på vakt når det gjelder heroin.

- Dataene vi har i dag, tyder ikke på noen epidemisk vekst i heroinproblemene slik mesteparten av Europa opplevde på 1990-tallet. Men vi kan verken overse den trusselen som de store mengdene heroin på verdensmarkedet utgjør, de bekymringene indikatorene for heroinbruk vekker eller tegnene på at syntetiske stoffer kan være et økende problem, sier Götz, ifølge Dagens Medisin.

Mange overdoser

Heroin står for de største narkotikarelaterte helse- og sosialkostnadene i Europa. EU anslår at det er mellom 1,3 og 1,7 millioner problembrukere av opioider i EU og Norge.

Opioider er en felles betegnelse på en rekke stoffer som kommer fra opiumsvalmuen, eller kunstig framstilte stoffer med en tilsvarende virkning. Opium har vært brukt i flere tusen år innen folkemedisinen for å lindre smerter, i religiøse sammenhenger og som rusmiddel. Vanlige opioider er heroin, morfin, kodein, metadon og oksykodon. Disse kan misbrukes og føre til rusmiddelavhengighet, opplyser Folkehelseinstituttet.

Minst 8000 dødsfall i Europa knyttes hvert år til narkotika. Overdose er en av de viktigste dødsårsakene hos de unge. Om lag 80 prosent av alle dødelige overdoser knyttes til blant annet heroin.

Flere beslag
At heroinbruken i Europa er på vei opp, bekymrer også norske tollere. Hittil i år har norske tollere beslaglagt 15 ganger så mye heroin som i hele fjor. Til sammen 43 kilo heroin er beslaglagt hittil i år.

- Dette tilsvarer 200-250.000 brukerdoser og har en gateverdi på cirka 50 millioner kroner, sa Bjørn Røse ved Toll- og avgiftsdirektoratet til TV 2 i oktober.

I 2007 ble det beslaglagt bare 2,8 kilo heroin. Tollvesenet har jobbet med å finne årsaken til det lave beslaget.

- Det var heroin på markedet i Norge, men Tollvesenet fant det ikke. Og da er det desto mer gledelig at i år er igjen Tollvesenet på hogget, sier Røse.

Årets største beslag så lang er gjort på Svinesund i januar i år, og var på 12,5 kilo. I september ble det gjort et nytt storbeslag samme sted, da tollerne undersøkte en tyskregistrert bil. I reservedekket fant de 10 kilo heroin.

Ecstasy flater ut
Tall fra EUs narkotikabyrå bekrefter imidlertid at trenden for bruk av amfetamin og ecstasy flater ut eller er på vei ned, men at bruken av kokain fortsatt øker i noen land. Om lag 12 millioner europeere i alderen 15-64 år har prøvd kokain, sammenlignet med cirka 11 millioner for amfetamin og 9,5 millioner for ecstasy, skriver Dagens Medisin.

Tallene viser også at om lag 3,5 millioner unge europeere (15–34 år) har brukt kokain det siste året, og 1,5 millioner den siste måneden.

Det blir for øvrig produsert om lag 950 tonn kokain i verden hvert år, og så godt som hele produksjonen skjer Sør-Amerika, ifølge tall fra FNs narkotikabyrå.

Ifølge byrået fortærer rusmisbrukere i Europa og USA nesten all kokainen som blir produsert.