Gå til sidens hovedinnhold

Flere kvinner eier jord

Hver fjerde landbrukseiendom eies av en kvinne.

Sakte, men sikkert havner stadig flere av Norges 180.000 landbrukseiendommer på kvinnehender. Nå eies hver fjerde landbrukseiendom av en kvinne. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Landbruks- og matdepartementet gir endringene av odelsloven i 1974 æren for utviklingen. Statsråd Terje Riis-Johansen (Sp) har en målsetting om 40 prosent kvinner på ulike områder i landbrukssektoren, skriver departementet på sine nettsider.

Ifølge tallene fra SSB var 38 prosent av alle nye eiere i perioden januar 2005 til januar 2006 kvinner. Mennene tok mer enn brorparten med 62 prosent, mens 0,4 prosent var upersonlige eierselskap.

Ifølge departementet eier kvinnene ofte mindre bruk enn menn. Det er størst andel kvinnelige gårdseiere i Troms (17 prosent) og i Finnmark (20 prosent), og lavest kvinneandel i Vestfold (11 prosent) og Sør-Trøndelag (11 prosent).

Kvinner driver i større grad enn menn med husdyrhold, særlig sau og geit.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser