Gå til sidens hovedinnhold

Flere svindler med trygden

Det er stadig flere som finner det for godt å drive med trygdesvindel. Til og med april i år er 140 personer anmeldt.

Anmeldelsene gjelder trygdebedrageri for 32 millioner kroner. Antall anmeldte saker i årets første fire måneder er 14 prosent høyere enn i 2005, ifølge en pressemelding fra Trygdeetaten.

Økningen av anmeldte saker skyldes i stor grad at personer tilknyttet den såkalte taxisvindel-saken i Oslo er anmeldt i de tre første månedene i år. I tillegg er en rekke andre anmeldt i en annen stor sak der Rikstrygdeverket mistenker systematisk og organisert trygdemisbruk.

Utbredt i hovedstaden
Flest personer er anmeldt i Oslo (29) og Buskerud (17). Fylkestrygdekontoret i Sogn og Fjordane har anmeldt 12 personer, det er flere anmeldelser enn det som ble anmeldt i fylket de siste to årene totalt. Også Hordaland har 12 trygdesvindelsaker, fulgt av Østfold og Oppland med 8.

Sykdom og fødsel
De fleste anmeldelsene gjelder misbruk av sykepenger, fødselspenger, stønad til enslig forsørger eller uførepensjon.

I alt er 55 personer anmeldt for å ha svindlet med sykepenger eller fødselspenger. 39 personer er anmeldt for å ha mottatt uberettiget stønad som enslige forsørger. Dessuten 28 anmeldt for å ha svindlet med fødselspenger, 27 personer for å ha svindlet med uførepensjonen, og 6 er anmeldt for å ha svindlet med kontantstøtte, ifølge Trygdeverket.

Reklame

Endelig på lager igjen: Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken