Gå til sidens hovedinnhold

Flere veteraner begår drap

Minst 121 amerikanske veteraner fra krigene i Irak og Afghanistan har drept eller er tiltalt for drap etter krigstjenesten.

Ifølge avisa The New York Times har antallet drap som involverer soldater i tjeneste og veteraner fra Irak og Afghanistan økt med nesten 90 prosent siden invasjonen av Afghanistan i 2001.

Hadde rent rulleblad
Verken Pentagon eller Justisdepartementet fører statistikk saker som føres i det sivile rettsapparatet.

Ifølge avisa var tre av fire tiltalte veteraner fortsatt i militæret da drapene ble begått. I over halvparten av tilfellene var det brukt skytevåpen.

25 av gjerningsmennene er felt for drap, eller uoverlagt drap i forbindelse med fyllekjøring, råkjøring eller selvmordsforsøk bak rattet.

En tredjedel av ofrene var ektefeller, kjærester, barn eller andre slektninger. En fjerdedel var medsoldater.

Det overveldende flertallet av disse hadde ikke rulleblad fra før, men ifølge avisa er det i noen av tilfellene ingen åpenbar sammenheng mellom krigstjenesten og den aktuelle forbrytelsen.

- Alt har selvagt flere årsaker. Men kamp i krig, særlig i en krig for å slå ned opprørere, er en såpass sterk opplevelse at det vil være kunstig å ingorere denne faktoren, sier Robert Jay Lifton, som underviser i psykiatri ved Harvard Medical School.

Kritiserer metoden
New York Times baserer sin artikkel på en systematisk gjennomgang av lokalaviser, politi- og rettsdokumenter og intervjuer med tiltalte, deres pårørende og advokater samt personer fra politi- og rettsvesen.

Les Melnyk, talsmann for Pentagon, sier økningen kan forklares ved at mediene har en økt bevissthet rundt slike problemstillinger etter 11. september.

- Forandret seg
Avisa har blant annet gjort en rekke intervjuer med veteranenes familier. Et vanlig utsagn er at «han var annerledes da han kom tilbake». Familiemedlemmer viser ofte til rusmisbruk eller psykiske lidelser som paranoia.

Få av de 121 veteranene skal ha fått mer enn en overfladisk helsesjekk etter at militærtjenesten var over. Selv om flere viste tegn til krigstraumer, ble de ikke sjekket for posttraumatisk stressyndrom før etter at drapene var begått.

En talsmann for hæren, Paul Boyce, skriver i en e-post til Reuters at hærens egne tall viser små eller ingen økning i rusmisbruk, bilkjøring i påvirket tilstand eller mishandling blant de over 300.000 soldatene som har gjort krigstjeneste i Irak eller Afghanistan.

Boyce mener at siden New York Times baserer seg på aviser og intervjuer er det nærmest umulig å vurdere hva slags individuelt helsetilbud soldatene har fått.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?