Gå til sidens hovedinnhold

Flertall støtter bomringen i Oslo

Avtalen mellom Oslo og Akershus og Staten var at bomringen skulle opphøre i 2007. Det er nå et klart flertall i befolkningen for å la den bestå.

56 prosent av befolkningen i Oslo og Akershus er positive til at bomringen består, dersom pengene går til kollektivtransport, veiutbygging og tiltak som reduserer miljøproblemene.

Det er TNS Gallup som har gjort undersøkelsen for PROSAM, som er et samarbeid mellom Statens Vegvesen og andre virksomheter innen transportplanlegging i Osloregionen.

Oslo og Akershus har vedtatt å videreføre bompengeringen i ytterligere noen år, for å delfinansiere veiutbygging og kollektivtiltak.

Motsanden ned med 6 prosent
Undersøkelsen viser videre en nedgang fra 47 prosent til 41 prosent i gruppen av de spurte som «uansett vil» fjerne bomringen siden sist spørsmålene ble stilt.

Det er i dag 45 prosent som er for bomringen, når de blir konfrontert med et rent ja/nei-spørsmål. I 1989 var bare 30 prosent som var for bomringen.

Positive til bruken av pengene
Andelen personer som er positive til bomringen øker til 58 prosent, når de får vite hva inntektene fra bomringen hittil har blitt brukt til.

- Grunnen til den økte andelen av personer som er for bomringen, er at folk i regionen nå ser den positive utvikling i kollektivtrafikken og veiutbyggingen, sier informasjonsrådgiver Kjell Solem i Statens vegvesen til TV 2 Nettavisen.

Med penger fra Staten og inntekter fra bompengeringen investeres det mellom 400 og 500 millioner kroner i året på kollektivtrafikk gjennom prosjektet Oslopakke 2.

Oslopakke 2 har blant annet som mål å bygge ut kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Mest vekt på kollektivt
- Av de som er positive til bompengeringen, svarer 33 prosent at de legger mest vekt på kollektivtrafikken, 25 prosent legger mest vekt på veiutbygging, og 25 prosent legger mest vekt på miljø, sier Solem

Undersøkelsen skiller også mellom befolkningen i Oslo og Akershus. Av de som er positive til bomringen, er det oslofolk som har høyest aksept, ifølge Solem.

- Men, vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Solem videre. Det er fremdeles 44 prosent som er negative til kollektivtilbudet i Oslo.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken