(SIDE2): Airbus og andre aktører i luftfarten jobber hardt for å gjøre reisen mer miljøvennlig, men hva hjelper det når økningen i flytrafikken kan øke til det dobbelte i løpet av 15 år.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

- Veksten overgår miljøtiltakene, poengterer Gunnell E.G. Sandanger fra Framtiden i våre hender.

Seriøse på miljø
Organisasjonen synes det er bra at Airbus jobber for å bli en «miljøkjempe» både i luften og gjennom flyproduksjonen på bakken. De har merket seg at det finnes flere seriøse aktører i denne transportsektoren, men samtidig er lavprisselskapene lite interessert.

Spådommene om den ekstreme økningen i passasjertrafikken kommer ikke som noen overraskelse på Framtiden i våre hender.

- Vi flyr 3 ganger så langt nå som i 1990, og hittil i år er passasjerøkningen i Norge på 6 prosent i forhold til i fjor, forklarer Sandanger.

Hun tror ikke reiselysten vil stagnere med det første og viser til følgende pressemelding fra Avinor: Vi flyr stadig mer.

Jo Kobro, informasjonssjef hos Avinor, overvar pressemøte til Airbus tirsdag. Han karakteriserer deres miljøprofil som spennende, men er klar over at trafikkøkningen kan bli enorm de neste årene og redusere miljøeffekten.

- Deres forslag til endringer i flymønsteret og en effektivisering av trafikken kan stor miljøgevinst. De har ellers kommet langt med sin miljøprofil og kan vise til gode resultater, sier Kobro.

Den andre store flyprodusenten, Boeing, jobber i samme retning, og her er flyselskapene pådrivere for å få ned sitt eget klimautslipp, mener Kobro.

- Uansvarlige myndigheter
- Det er vanskelig for flyselskapene å gjøre noe på egenhånd for å begrense antall flygninger, for dette handler om deres eksistens. Ansvaret ligger hos regjeringen og samferdselsminister Navarsete som så langt ikke har noen strategi for hvordan vi skal redusere klimagassutslippene fra flytrafikken. Det er både uansvarlig og beklagelig,mener Sandanger.

Her viser hun til forslaget til nasjonal transportplan som legger opp til utvidelse av flyplassene Gardermoen og Flesland, men noen tiltak for å få redusert utslippene fra flytrafikken er det verre med.

Den eneste positive utviklingen Sandanger ser i dag er passasjerenes bevissthet rundt disse klimautslippene.

- Stadig flere kompenser for sine klimagassutslipp og nå vet folk om klimaeffekten av flyreisen. De godtar belastingene dette medfører og vet samtidig at en reduksjon i flyreiser er en måte å kutte klimagassutslippene sine på. Men det er umulig å få til en samlet reduksjon når flyreisene blir billigere og billigere og Samferdselsdepartementet bevisst legger opp til at vi skal fly mer.

Legg inn din neste reise på Mitt klima.

Framtiden i våre hender håper også at flere bedrifter ser nærmere på hvor mange flyreiser de trenger å ta. Færre møter og mer bruk av videokonferanser, skype og annen teknologi er med på å redusere utslippene.

Les mer om flytrafikk og klimagassutslipp på FIVHs nettsider.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!

Les også: