Stadig flere norske pensjonister gjør som trekkfuglene og drar til varmere strøk om vinteren.

En undersøkelse fra Respons og SpareBank 1 viser at hele fire av 10 i aldersgruppen 55 til 66 planlegger å tilbringe deler av pensjonisttilværelsen utenlands. Én av fire av dagens pensjonister over 67 år ønsker å bo i utlandet deler av året eller å reise til eksotiske steder.

Kun én prosent ønsker å flytte fra Norge permanent.

- Jeg skjønner godt at eldre velger bort snø og is med varme og helsebringende klima, sier Kristin Myrmo, Pensjonsøkonom i SpareBank 1.

Før man reiser, er det likevel er par ting man bør merke seg.

Risiskerer å miste viktige rettigheter
- Ved langvarige opphold i utlandet risikerer du nemlig å miste norske rettigheter, advarer pensjonsøkonomen.

Mange er kjent med at en permanent flytting til utlandet betyr at du ikke lenger er medlem av folketrygden. Det vil si at du mister norske helsetjenester, fastlege og trygderettigheter.

Men også å flytte frem og tilbake fra utlandet som en trekkfugl kan få betydning for medlemskapet ditt i folketrygden. For å kunne reise hjem til norske sykehus for planlagte behandlinger, beholde fastlege og kunne få helsetjenester i Norge må du være medlem i den norske folketrygden.

Da må du passe på at du bor minst seks av årets 12 måneder i Norge. Bor du årlig mer enn seks måneder i et annet land, kan du bli utmeldt av folketrygden.

- Når de aldersrelaterte sykdommene begynner å snike seg på, tror jeg mange ønsker å forholde seg til helsevesenet i Norge, sier Kristin Myrmo.

- Adresse i Norge, det beste av to verdener
- Beholder du norsk adresse i Folkeregisteret og oppholder deg i Norge i minst seks måneder pr år, har du fortsatt alle rettigheter i folketrygden. Da kan du fortsatt få det beste fra to verdener, sol og varme i Syden og behandling i Norge hvis det blir aktuelt sier Myrmo.

Du må også ta høyde for at du kan bli akutt syk mens du er i utlandet og vil ha behov for et legetilbud der du oppholder deg. Da trenger du en reiseforsikring.

Men husk at en helårs reiseforsikring ikke gjelder for hele året. De fleste reiseforsikringene gjelder bare for reiser som varer i en-to måneder. Utover dette må den forlenges til en ekstra kostnad.

- Å forlenge reiseforsikringen før den utløper går vanligvis greit. Etter dette kan du bli nektet videre forsikring. Det beste er å vite hvor lenge du skal reiser før du drar, slik at du betaler for hele forsikringsperioden før avreise, sier Kristin Myrmo.

Faktaboks
Beholder du norsk adresse i Folkeregisteret og oppholder deg i Norge minst seks måneder pr år, har du fortsatt alle rettigheter i folketrygden.

Når du oppholder deg kortere enn 12 måneder i utlandet, er regelen slik at du har rettigheter som turist i landet du oppholder deg i.

Alle som reiser bør absolutt ha reiseforsikring.

EU, EØS og Sveits gjelder Europeisk helsetrygdkort for turister. Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til de offentlige helsetjenestene som finnes i det landet du oppholder deg. (se HELFO

De som har planlagt å oppholde seg i utlandet i mer enn 12 måneder regnes som bosatt i utlandet fra første dag etter folketrygdlovens regler og kan miste medlemskapet i norsk folketrygd fra dag 1.

Hvis du på forhånd har hatt 20 års botid i Norge når du flytter ut av landet, får du med deg norsk pensjon. Det kalles eksport av trygd.

Frivillig medlemskap i folketrygden (helsedel):
Utenfor EU/EØS området og Sveits:
Flytter du permanent til et land som er utenfor EU/EØS området og Sveits kan du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Frivillig medlemskap i Folketrygden må du betale for selv og har du dett får du refundert hele eller deler av dine helseutgifter i utlandet.

Dette kan være utgifter til ambulanse, opphold på sykehus inntil kroner 3 300,- pr døgn, noe av kostnaden ved legebesøk og medisiner etter blåresept. Utgifter til vaksiner, hjemmehjelp, sykehjem, rehabilitering, helsekontroller og annet dekkes ikke .

Med frivillig medlemskap i folketrygden kan du reise til Norge på egen regning og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte i Norge.

Innenfor EU/EØS området og Sveits:
Pensjonister som er statsborger i et EU/EØS-land eller Sveits og flytter permanent til et annet EU/EØS-land eller Sveits, kan vanligvis søke om ”såkalt” blankett E121 inklusive Europeisk Helstrygdkort fra Norge. (Gjelder ikke AFP-pensjonister med offentlig AFP-pensjon)

Med blankett E121 får du dekket helsetjenester i utlandet på lik linje med pensjonister i landet du flytter til. Du får ikke fastlege i Norge og heller ikke planlagte behandlinger i Norge.

Noen land har lav standard på det offentlige helsetilbudet og da kan du søke om frivillig medlemskap også i EU. Dette gjelder for eksempel Bulgaria, Estland, Hellas, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

AFP pensjonister i EU/EØS eller Sveits kan også søke om frivillig medlemskap.