OSLO (Nettavisen): - Flyktningene er en berikelse for lokalsamfunnet. Vi trenger dem, sier ordfører Jan-Rolf Næss i Bykle nord i Aust-Agder. Lille Bykle er en av 138 norske kommuner som ønsker å motta flere flyktninger.

Så langt har de klart å bosette rundt 20 flyktninger per år. Nå er det tverrpolitisk enighet i bygda om å ruste opp kommunens apparat for økt bosetting.

Se interaktivt kart: Her skal flyktningene bo

Vil trappe opp bosettingen

- Vi har ikke noe vedtak på det ennå, men det kommer en sak til våren, og signalet vi har gitt til rådmannen er at vi ønsker å øke volumet i forhold til i dag, sier Næss til Nettavisen.

Han peker på situasjonen ute i verden der flere mennesker enn noen gang er på flukt og sier at Bykle vil være med og gi sitt bidrag.

- Små forhold

Tallmessig er det kommunene Oslo og Bergen som har sagt ja til å motta flest flyktninger, men Bykle med rundt 1000 innbyggere er et eksempel på en av av de små kommunene med stort hjerterom for flyktninger.

Nettavisens interaktive kart viser hvordan små kommuner som Tydal (30 flyktninger), Vevelstad (21), Lavangen (45), Torsken (30) og Vadsø (220) er blant kommunene som yter mest i forhold til folketallet.

Økonomien er god i kraftkommunen Bykle, og Ap-ordføreren innrømmer at det gjør det lettere å trå til:

- Men god økonomi er bare en del av bildet. En viktig suksessfaktor er at det er små forhold her. Alle blir sett, og det gjør det enklere å lykkes med integreringen, sier ordføreren.

Han innrømmer at de også har utfordringer på området, men peker på at kommunen lykkes godt med å få bosatte flyktninger i arbeid i offentlig eller privat virksomhet.

Per 4. november er det fattet bosettingsvedtak på 19.540 flyktninger i norske kommuner for årene 2014, 2015 og 2016.

Nettavisens interaktive kart under gir deg informasjon om hva norske kommuner har svart myndighetene om bosetting av flyktninger i 2014, 2015 og 2016:

HTML EMBED

- Har ikke ressurser

Mens 138 kommuner har svart positivt på henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), har 51 kommuner svart nei.

202 har svart at de kan ta imot flyktninger, men færre enn det de er blitt bedt om. 37 kommuner har så langt ikke svart på henvendelsen fra IMDI.

Per 4. november er det fattet bosettingsvedtak på 19.540 flyktninger i norske kommuner for årene 2014, 2015 og 2016.

- Vi har svart nei på den siste henvendelsen. Det er ikke viljen det står på, men vi står på Robek-lista og har ikke ressurser og boliger, sier ordfører i lille Roan kommune i Nord-Trøndelag, Jan Helge Grydeland (Sp), til Nettavisen.

Les også: Her bosetter de flest flyktninger

- Fortsatt ikke nok

Nettavisen spurte stabsdirektør Bjørn Holden i IMDI om det går for sakte med bosettingen:

- Vi har fått til sammen 8000 plasser til flyktninger i år, og alle de plassene var disponert ved utgangen av oktober. Dette er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år, men det er fortsatt ikke nok til å dekke behovet: 4500 flyktninger i mottakene vil ikke få tildelt en kommune i år, sier Holden.

Her kan du søke opp din kommune:

HTML EMBED