Det opplyser Avinor.

- Fram mot ny prognose 14:00 vil luftrommet være uten restriksjoner, inklusive området over norske oljeinstallasjoner. Videre er det sannsynliggjort at det fram til natt til torsdag 22. april kl 02:00 ikke innføres restriksjoner i form av Limited No-Fly Zones (ref AIC 10 /10) i norsk luftrom, opplyser Avinor.

Avinor opplyser at passasjerer må forholde seg til flyselskap og reisebyrå for nærmere informasjon om den enkelte flight. SAS og Widereø ber også om at reisende bruker nettsidene og Facebook-profilen til selskapet når de søker informasjon.

- Situasjonen vurderes fortløpende på grunnlag av data fra Volcanic Ash Advisory Centre i London (Met Office), som utarbeider utbredelseskart og prognoser for utbredelse av vulkansk aske. Prognosene utgis hver 6. time. Disse danner grunnlaget for beslutninger i alle land i Europa om hvilke deler av deres luftrom som skal stenges for luftfart, opplyser Avinor.