Utviklingen i boligprisene varierer betydelig rundt om i Norge. I enkelte byer har prisene steget med mer enn 170 prosent siden år 2000. Andre steder har prisene økt med kun 69 prosent i samme periode. Sterk prisøkning kombinert med strengere krav til egenkapital fra bankene gjør det svært vanskelig for unge nyetablerere å skaffe sin første bolig.

Prisvariasjonene rund om i Norge gir imidlertid muligheter for unge nyetablerere som er villig til å flytte på seg og eventuelt pendle til jobb.

Hedmark billigst
Landets billigste leiligheter finner vi i Hedmark fylke. Her koster en 70 kvadratmeter leilighet 1.373.796 kroner i snitt ifølge eiendomsmeglernes siste prisstatistikk. Dette i motsetning til Oslo og Stavanger der tilsvarende leilighet koster henholdsvis 2.850.445 kroner og 2.923.958 kroner. Det er med andre ord dobbelt så dyrt å skaffe seg en leilighet i Oslo enn i Hedmark - et fylke der det er fullt mulig å pendle til en jobb i Oslo-området - for eksempel med pendlerbussen fra Eidskog.

Som tabellen nederst i saken viser er landets billigste steder å kjøpe leilighet Hedmark utenom Hamar, Telemark, Østfold, Sarpsborg og Oppland utenom Lillehammer. Siden år 2000 har prisene i disse områdene økt med mellom 73 og 119 prosent.

De dyreste stedene å kjøpe leilighet er Stavanger, Oslo, Bærum, Rogaland og Sandnes. På disse stedene har prisene steget med mellom 148 og 174 prosent siden år 2000.

Tre ganger så dyre eneboliger i Oslo
Prisbildet når det gjelder eneboliger er stort sett det samme som på leiligheter.

Lavest prisutvikling siden år 2000 finner vi i Oppland utenom Lillehammer (72 prosent), Hedmark utenom Hamar (68 prosent) og Øvre Romerike der prisene kun har økt med 60 prosent. dette i motsetning til Stavanger, Sandnes, Bergen og Oslo der prisene har steget med henholdsvis 159 prosent, 152 prosent, 140 prosent og Oslo med 116 prosent.

For en enebolig på 200 kvadratmeter må du i snitt ut med 2,288.173 kroner i Hedmark utenom Hamar. I Oslo må du til sammenligning ut med i snitt 7.717.877 kroner, i Asker 6.302.721 kroner og i Stavanger 6.247.705 kroner. Som tallene viser er en enebolig på Eidskog mer enn tre ganger så rimelig som i Oslo - nærmere bestemt 5,4 millioner kroner billigere.

Prisene over gjelder leiligheter på 70 kvadratmeter og eneboliger på 200 kvadratmeter.