Gå til sidens hovedinnhold

- Flyturer som svir

Våre reisevaner koster dyrt, ifølge Avinor.

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010-2019 presenteres torsdag.

Ny vegdirektør Terje Moe Gustavsen innledet pressekonferansen med å si at de gruppen står overfor store utfordringer:

- Vi venter økt flytrafikk, kapasiteten på jernbanen er sprengt og vi ser for oss en sterk vekst i godstransport, sa Gustavsen.

HTML EMBED
Les hele forslaget til ny transportplan her (ekstern lenke)

I forslaget varsles det om en vekst i flytrafikken i årene fremover på i gjennomsnitt 2,8 prosent per år.

20-25 mrd
Avinor understreker at dette representerer betydelige utfordringer, både for infrastrukturen og for å hindre økte klimautslipp.

Veksten i flytrafikken vil kreve investeringer på mellom 20 og 25 milliarder kroner i tiden frem til utgangen av planperioden på Avinors lufthavner og i lufttrafikktjenesten.

- Avinor kan ikke finansiere dette innenfor virksomhetens gjeldende økonomiske rammevilkår, gitt målet om egenfinansiering og har samtidig en begrenset mulighet for låneopptak. Dette representerer betydelige utfordringer, sier konsernsjef Sverre Quale i Avinor.

- Aldri vært så sikker
Jernbanedirektør Steinar Killi forsikret at jernbanen aldri har vært så sikker som nå.

- Men kapasiteten er sprengt, og vi må satse mer på vedlikehold av det nettet vi har. Det vil gå ut over modernisering og nyinvesteringer, la han til.

- Takk for jobben til fagetatene og Avinor, understreket samferdselsminister Liv Signe Navarsete da hun mottok stafettpinnen - og sier at høringsprosessen frem til 30. april blir svært viktig og sier hun ønsker seg en bred debatt.

Må få ned antall drepte
Statens vegvesen anbefaler at det fastsettes som mål at antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel, fra om lag 1.200 per år i dag til maksimalt 800 i 2020.

For å klare dette vil de fokusere på:

HTML EMBED

Tiltak rettet mot ulykkestyper med gjennomgående høy alvorlighet, det vil si møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av myke trafikanter, må prioriteres.

HTML EMBED

Den trafikantrettede virksomheten må i større grad enn tidligere rettes mot høyrisikogruppene i vegtrafikken.

HTML EMBED

Politiets og Statens vegvesens ressursinnsats til kontroller må økes.

HTML EMBED

Nye teknologiske muligheter må i større grad utnyttes, gjennom å legge til rette for økt utbredelse av trafikksikre biler og utnyttelse av trafikksikkerhetspotensialet innenfor ITS.

konsernsjef Sverre Quale i Avinor AS presiserte at økt flytrafikk får prekære konsekvenser, blant annet for Gardermoen.

Sjøtransport=miljøvennlig
SIkkerhet til sjøs har høyeste prio hos Kystverket:

- Vi vil unngå ulykker til sjøs. Det er for mange grunnstøtinger langs kysten. Sjøtransport er miljøvennlig og bør utnyttes bedre, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor står bak forslaget til Nasjonal transportplan.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen