Bergen har det, Stavanger har det, og Oslo får nå sin tredje alternative fødeplass der varme bad og akupunktur skal hjelpe fødende kvinner til å takle fødselen. Tidlig i juni åpner FødeRiket på den gamle kvinneklinikken på det gamle Rikshospitalet for kvinner som har født før.

- Den nye fødeavdelingen er for kvinner som har født normalt en gang før, som er friske og som føder på termin, forteller overjordmor Bente Rønnes ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet-Radiumhospitalet til Nettavisen.

De alternative avdelingene har gjerne familierom og svangerskapsoppfølging, samt poliklinikker for oppfølging etter fødselen om ammehjelp.

Følger Europa
Norske kvinner sjeler til hverandre. Ifølge Rønnes har vi nå også begynt å ta etter Europa når det gjelder måten å føde på. Normalt.

- Vi mener og tror at det er et stort behov for en slik avdeling. Noen kvinner ønsker å ha rolige omgivelser rundt seg når de føder, og de har tror på at de klarer å gjennomføre det uten kjemisk smertelindring. Det er en trend i hele verden, sier Rønnes.

Det bekrefter Inger Sofie Johannessen, avdelingsjordmor på Storken på Haukeland universitetssykehus. Der ser de en klar økning av kvinner som vil føde uten smertelindring.

- Vi har ca 5000 fødsler i Bergen, 1340 av disse er på Storken. I Bergen har vi ingen ordning for hjemmefødsler. Men de siste årene så har økningen av fødsler kommet på Storken. Og dess flere kvinner vi får til å føde på normal måte, dess mer får vi av forebyggende helsearbeid, slår Johannessen fast.

ABC-klinikken ved Ullevål universitetssykehus hadde 484 fødsler i fjor fordelt på sine tre fødestuer.

- Vi har i øyeblikket flere søkere til avdelingen enn vi har plass til, sier overjordmor Sigrid Larheim på ABC-klinikken til Nettavisen.

FødeRiket regner med å ha 300 fødsler i året, med en liggetid på ett døgn på avdelingen etter fødsel.

Bort med bedøvelsen
Det finnes i dag en rekke kjemiske stoffer kvinner kan benytte seg av under fødselen som skal hjelpe dem med å takle smertene. Kvinner på normale fødeklinikker får tilbud om Epidural, Pudendal, Lystgass og Spinal-bedøvelse. I tillegg tilbys ofte ri-stimulering ved hjelp av et intravenøst drypp og overvåkning av barnets hjertelyd ved elektronisk registrering (CTG, STAN).

På de alternative fødeklinikkene må kvinnene klare seg med andre former for smertelindring.

Der skal varme bad, akupunktur og vannampuller sammen med god omsorg underveis hjelpe kvinnen gjennom det som kan være en smertefull fødsel.

- På avdelingen er det store fødekar med varmt vann som gir god smertelindring. Kvinnene får også tilbud om akupunktur. Mye handler om å være trygg, og å ha jordmord tilstede under fødselen hele tiden, sier overjordmor Rønnes.

Det finnes sikkerhetsrutiner dersom det oppstår komplkasjoner. Fra FødeRiket fraktes kvinnene til Rikshospitalet, mens det på Ullevål og på Storken er mulig å frakte kvinner til en ordinær fødeavdeling.

- Smerten er positiv
- Kvinner som kommer hit, er først og fremst kvinner som ønsker å ha normale fødsler, og det er veldig bevisste kvinner. De har også friske barn i magen, sier Johannessen i Bergen.

Hun tror kvinner velger en slik fødsel uten kunstig smertelindring fordi de ønsker å ha en naturlig kontroll over kroppen sin.

- Når de har en kjemisk bedøvelse, er det noen som føler seg fjernet fra det som skjer. Den moderne kvinnen ønsker å være delaktig, selv om hun under en fødsel må oppgi kontrollen over kroppen. Samtidig er det nå en gang sånn, at fødselsmerter påvirker kroppen til å produsere morfinlignende stoffer i kroppen, sier hun, og legger til at fødselsmerter jo er vonde, men at smertene kommer som følge av noe positivt.

Smerteforsker Tone Rustøen, som også er sykepleier og professor ved Høgskolen i Oslo, mener det å takle smerte har veldig mye med hvordan situasjonen oppfattes for deg.

- Fødsler er jo en positiv erfaring i motsetning til dersom smerten oppstår når man er syk. Og så vet man jo at smerten går over. Dermed er den lettere å holde ut, sier hun.

Rustøen er ikke ekspert på fødselssmerte, men etter å ha født selv uten bedøvelse, vet hun hva det handler om.

- Det handler om å ikke være redd for smerten. Men en vet jo ikke hvor vondt det er før en har født. Men jeg har venninner som rett og slett ikke torde å bli gravide blant annet på grunn av smerten, sier Rustøen.

Kun superkvinner?
Jordmødrene ved de ulike alternative klinikkene er samstemte om at en fødsel på en alternativ klinikk ikke kun er for de tøffeste kvinnene.

- Jeg vil ikke at vi skal kalle de som føder slik, for superkvinner. Slike avdelinger er laget for å ha et tilbud for alle. Det som er viktig for oss, er at de søm ønsker denne typen svangerskapsomsorg, får det. Det er også viktig at de blir tatt på alvor, de som har et annet behov. Det kan være like ille som for noen å frarøver dem smertelindring, sier Rønnes.

- Tvert imot, sier Johannessen i Bergen.

- Det er den normale jenten i gaten, som ikke har forberedt seg mer enn andre. Jeg tror her at kvinnen er bevisste på at de vil ta styringen, og at vi ikke presser gjennom et scenario av vonde fødsler. Det er mulig å bli overflyttet til annen avdeling underveis ved behov. Men erfaringen ved en slik fødsel mener vi kvinner vil ha nytte av resten av sitt liv, sier Johannessen.