Danske Bank-konsernet har i en børsmelding torsdag varslet om organisasjonsendringer med virkning fra 1. juni 2012.

For Fokus Bank, som for konsernets øvrige banker, betyr endringen at det den nye organisasjonen blir bygget opp rundt tre forretningsenheter: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Formålet med reorganiseringen er å bli en enda bedre bank for kundene. Nå bygger vi en organisasjon der beslutningene blir tatt tettere på kundene. Dette vil gjøre prosessene enklere, hurtigere og mer effektive, sier ordførende direktør Eivind Kolding i Danske Bank.

Én bank – ett navn
Alle konsernets banker vil fremover få samme navn, Danske Bank. Dette betyr at over 20 000 ansatte med ansvaret for over fem millioner kunder i 15 land nå forenes under ett merkenavn.

Fokus Bank skifter navn til Danske Bank Norge mot slutten av året.

- I Norge vil merkenavnet Danske Bank synliggjøre vår internasjonale kompetanse. Dette vil bidra til at vi kan drive omfattende merkevarebygging på tvers av landene. Det vil forenkler produkt- og konseptutvikling og det vil tydeliggjøre at vi har konsernets størrelse, soliditet og seriøsitet i ryggen, sier administrerende direktør i Fokus Bank Trond F. Mellingsæter.

Historisk sterkt første kvartal for Fokus Bank
Fokus Bank melder om et sterkt resultat i første kvartal 2012.

Resultat før skatt i første kvartal var 531 millioner kroner. Kronemessig er resultatet det høyeste i Fokus Banks historie.

Økningen fra 330 millioner kroner i første kvartal 2011 skyldes primært økte renteinntekter, økte handelsinntekter og god kostnadskontroll.

- Resultat er blant bankens beste noen sinne og tilsvarer en økning på 61 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er betryggende å se at vi i et urolig marked evner å løfte resultatet i alle kundesegment samtidig som kundene blir stadig mer fornøyd med den jobben vi gjør, sier Mellingsæter i en pressemelding.

Fokus Bank har 270.000 kunder, en markedsandel på fem prosent og 1.000 ansatte.