- Vi nordmenn har tydelig lagt oss til svært så gode vaner når det gjelder økonomisk frihet og kan ikke tenke oss å endre stort på vanene når vi en gang blir pensjonister, sier pensjonsøkonom Kristin Myrmo i Sparebank 1.

I en fersk undersøkelse Respons analyse har gjort for SpareBank 1 svarer hele 500 000 nordmenn (15 prosent av respondentene) at de vil at pensjonsinntekten skal være på samme nivå som lønnen de har, eller akseptere en ørliten nedgang på maks 10 prosent. Så mange som én million (29 prosent) aksepterer ikke at pensjonen blir lavere enn 80 prosent av lønnen.

Tallene vitner ifølgeMyrmo om at nordmenn har svært høye forventninger til inntekt under pensjonisttilværelsen.

- En pensjonspensjonisttilværelse på sparebluss står tydelig ikke lengre på den aktive pensjonsagendaen, sier hun.

Kun én av tre vet hva de får
Undersøkelsen viser også at bare 1 av 3 vet hva de faktisk får i pensjon fra folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben (tjenestepensjonen).

- De skyhøye forventningene til fremtidig pensjon, kombinert med at så mange ikke vet hva de faktisk får, er et tankekors, mener Myrmo.

Kraftig inntektskutt
Folketrygdens alderspensjon gir en pensjon på fra 20 % til 60 % av tidligere lønn, avhengig av alder og inntekt gjennom yrkeslivet.

Halvparten av de som jobber i privat bedrifter har lovens laveste innskuddspensjoner – den såkalte minimumsordningen, der kun 2% av lønnen spares til de ansattes tjenestepensjon. Iflg tall fra FNO har 700 000 personer en innskuddspensjon på 2% av intekten, noen av disse har et høyere innskudd for den delen av lønnen som er over 6G.

Den andre halvparten i private bedrifter har tjenestepensjoner der arbeidsgiver sparer opp mot åtte prosent av lønnene i bedre innskuddspensjons- eller ytelsespensjonsordninger.

- Jeg tror at mange av de med minumumsordningen ikke er klar over hvor lite pensjonspenger de vil få fra den. Mange fikk også pensjon på jobben (tjenestepensjon) for første gang i 2006, da tjenestepensjon ble obligatorisk. Jeg mistenker at tjenestepensjon er så pass nytt for dem enda, og at de ikke har klart å sette seg inn i hva de faktisk vil få, sier Myrmo.

Disse får mest
Offentlig ansatte som er født i 1958, eller før, en tjenestepensjon på 66% av sluttlønnen.

- Det mange ikke er klar over, er at de som er født etter dette - de unge i stat og kommune – ikke vil få 66 prosent av lønnen når de går av med pensjon. De får et betydelige lavere pensjonsnivå på grunn av de nye levealdersjusteringene, som ble er innført etter Pensjonsreformen, forteller pensjonsøkonomen.

- Jeg undrer meg på om de unge i aldersgruppen 35 til 54 (født etter 1958), som jobber i stat og kommune ikke er klar over denne endringen, siden hele fire av ti av dem i undersøkelsen svarte at de tror de får 66 prosent av lønnen i fremtidig pensjon, avslutter pensjonsøkonomen.