Gå til sidens hovedinnhold

Folket krever bedre veier

En milliard kroner til vei er det viktigste løftet regjeringen må innfri i statsbudsjettet. Det viser en fersk TV 2-Gallup.

Ingen andre løfter blir sett på som like viktige, før den rødgrønne regjeringen legger frem statsbudsjettet for neste år, viser målingen som er laget av TNS Gallup for TV 2-nyhetene.

Se hele innslaget på TV 2 her

Må bli bedre
I en serie reportasjer har TV 2-nyhetene det siste året vist hvor dårlig veistandarden er, og at selv veimyndighetene mener bare fem prosent av de viktigste veiene i landet har fullgod standard.

Ifølge Veidirektoratet vil det ta 70 år å oppgradere veiene til fullgod standard, med dagens bevilgningsnivå .

Som kjørelærer i Buskerud ser Arnfinn Loe mange dårlige veistrekninger hver eneste dag.

- Jeg ferdes jo på veien seint og tidlig, så jeg ønsker meg bedre veier, og da vil også trafikksikkerheten øke, sier Loe til TV 2-nyhetene.

Vei på topp
I følge målingen som TNS Gallup har laget for TV 2-nyhetene er det ingen andre av regjeringens løfter som er like viktige for folk, som løftet om en ekstra veimilliard. Hele 36 prosent av de spurte sier at en ekstra milliard til veier er viktigst.

Skatt viktig
Det nest viktigste løftet fra regjeringen er at skatten ikke øker ut over 2004-nivå. 19 prosent mener at dette er det viktigste løftet før statsbudsjettet.

Full barnehagedekning er viktigst for 18 prosent av de spurte, mens økte sosialhjelpsatser er viktigst for 12 prosent.

Jernbane ikke så viktig
Regjeringen har lovet å bruke like mye penger til jernbane som til vei, men løftene om en stansing på jernbane er ikke like viktige for folket.

Løftet om en milliard mer til jernbane er bare sett på som viktigst av seks prosent av de spurte.

Løftet om å øke kulturbevilgningene til en prosent av statsbudsjettet blir sett på som viktigst av tre prosent av de spurte, mens tre prosent oppgir andre løfter som viktigst.

De siste tre prosentene har ingen formening om hva de mener er viktigst i statsbudsjettet.

Harselerte
Tidligere i høst harselerte finansminister Kristin Halvorsen med folk som ønsket mer penger til vei.

- Jeg er veldig redd for at det brer seg et inntrykk av at Norge er på u-landsstandard i Norge når det gjelder veisektoren, sa Halvorsen på landsstyremøtet i SV 26. august.

TV 2s Gallup viser imidlertid at selv SVs velgere mener penger til vei er dobbelt så viktig som penger til jernbane i neste års statsbudsjett.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial