(SIDE2:) Mangel på vitamin D kan føre til mer hjertetrøbbel, skriver Dagbladet mandag.

En ny undersøkelse viser at de som får for lite sol og spiser for lite fet fisk dobler risikoen for hjertesykdom.

Amerikanske forskere har gjennomført et storstilt prosjekt der de har fulgt 1739 menn og kvinner gjennom fem år. Gruppen hadde en gjennomsnittsalder på 59 år.

Etter fem år viste det seg at de med minst D-vitamin-opptak økte risikoen for hjertesykdom med 62 prosent.

Professor Johan Moen ved Rikshospitalet sier til Dagbladet at amerikanernes funn støtter opp om annen forskning på feltet.

Moen sier at solarium i bevisst små mengder på vinteren kan gjøre nytten, men at overdreven soling fremdeles ikke er sunt.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!