Månedens tema i Nettavisens faste nettmøter med forbrukerekspertene i Help forsikring er bolig.

Nederst i artikkelen kan du se svarene fra ekspertene.

Se også: Presentasjon av Helps advokater

Sjekk ut Nettavisens nye boligmagasin.

Selger nektet å selge
Mandag kunne du lese om paret som hadde fått tilslag på en ny bolig, men som dagen etter ble oppringt av selger som hadde skiftet mening og ikke ville selge. Saken gikk til retten og hvordan det endte kan du lese her.

Under følger et par andre eksempler på tvister Help har bistått i.

Feil fall på badegulvet
En ung jente var på visning, og i verditaksten sto det at det var feil fall på badegulvet. Hun la inn bud på leiligheten, men la inn forbehold om at selger skulle utbedre feil på badet.

Da overtagelsesdagen kom var ikke feilen rettet opp, og selger nektet å gjøre dette.

Kjøper hadde forsikring hos Help, og de tok ut forliksklage. Saken endte i Forliksrådet der det ble inngått forlik på 52.250 kroner, som kjøper fikk for utbedring av badet.

Feil på feil på feil på...
Et par kjøpte bolig i Oslo i et nyoppført boligsameie, som i følge prospektet skulle ha "meget høy og eksklusiv standard".

Da kjøperne overtok fant de sammen med en takstmann feil på parkett, feil på badefliser, feil på membran på bad og feil på isolasjon.

Utbygger virket villig til å utbedre skadene, men lite eller ingenting ble gjort.

Også denne saken havnet etterhvert i Forliksrådet. Der ble det bestemt at enten måtte 11 punkter rettes opp, eller så måtte utbygger betale 500.000 kroner. I skrivende stund skal forholdene være utbedret, og en takstmann skal besiktige arbeidene.

Sjekk ut Nettavisens nye boligmagasin.

Les svarene om boligproblemer
Advokatene i Help forsikring svarte Nettavisens lesere om boligproblemer. Svarene finner du under.

Har du opplevd ekstreme bolighistorier du gjerne vil fortelle Nettavisen om? Send oss en e-post.

Disclaimer: Det tas forbehold om at omstendigheter knyttet til enkeltsaker kan legge føringer på det enkelte saksforhold som advokaten ikke kjenner til. Rådene fra Nettavisens ekspertpanel er gitt på generelt grunnlag, og/eller basert på de opplysninger som fremkommer av lesernes spørsmål. Advokatene kan ikke holdes ansvarlig for de rådene som gis.