Finansdepartementet var raskt ute med dementiet da Norges største avis i en reportasje fra Bali i dag siterte finansminister Kristin Halvorsen (SV) på at olje kan bli en verdiløs råvare og i verste fall forbudt.

- Det har ministeren ikke sagt, lød den klare og tydelige beskjeden i en pressemelding fra departementet.

På trykk i VG - og etterhvert som klippsak i flere medier - var Halvorsen sitert på at klimaforhandlingene og miljøavgifter kan rokke ved verdien av olje.

- En kan se for seg en situasjon i fremtiden hvor i verste fall olje kan bli forbudt og settes i null, sa Halvorsen ifølge VGs papirutgave.

Men dette var altså feil. Og statsråden har heller ikke sagt at det er snakk om å redusere utvinningstakten i petroleumssektoren. Det eneste hun har antydet, stadig ifølge Finansdepartementet, er at tempoet i utlysning av nye områder kan bli et tema i forhandlinger om en ny regjeringsavtale.

Ifølge Finansdepartementet pekte Halvorsen i intervjuet med VG på at det på Bali-konferansen er stor oppmerksomhet rundt det internasjonale energibyrået beregninger som viser at verden vil være avhengig av fossile brensler i overskuelig framtid.

- Per i dag utgjør det cirka 80 prosent av energibruken. Prognosen viser at dette kan øke til 90 prosent i 2030 uten klimatiltak. Selv i et scenario med effektive tiltak vil nivået være over 70 prosent 2030. Nettopp derfor er CO2-rensing en satsing for regjeringen, forklarer Finansdepartementet i pressemeldingen.