Gå til sidens hovedinnhold

- Foreldremøte = damemøte

Fedre må komme seg på foreldremøter, mener likestillingsministeren.

- Norske menn er verdens beste fedre, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun peker på at norske menn blant annet gjør mer husarbeid enn før.

- Foreldremøte = damemøte
Men Huitfeldt og regjeringen forventer mer av norske menn og har slagplanen klar. Blant annet vil de ha bedre rutiner for å trekke far mer inn i foreldremøter og utviklingssamtaler i barnehage og skole.

- Vi har registret at mammaer er mest til stede på foreldremøter. Noen fedre sier at foreldremøter er som damemøter, og noen steder har de sagt at «Nå skal vi bare invitere pappaer til møtene,», sier Huitfeldt til Nettavisen.

Kan norske menn bli flinkere på likestilling? Si din mening nederst i saken.

Fredag la Huitfeldt fram det som ifølge regjeringen er verdens første stortingsmelding om menn.

Utvide fedrekvoten
Som tidligere meldt går regjeringen blant annet inn for å utvide fedrekvoten i foreldrepermisjonsordningen til 14 uker og gi alle fedre selvstendig rett til fedrekvote. Statsråden mener fedrekvoten er blant de viktigste virkemidlene for at far og barn skal få mer tid sammen det første leveåret.

Pappaperm-løfte på vent
Samtidig setter statsråden løftet om regjeringens pappaperm-løfte på vent.

I Soria-Moria-erklæringen heter det at regjeringen vil sikre at fedre får en selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. I meldingen står det derimot at regjeringen vil «utrede en forenklet og likestilt opptjeningsrett til foreldrepenger». Nå har flertallsregjeringen bare et justert budsjett og et statsbudsjett igjen før neste stortingsvalg og spørsmålet er hvor politisk bindende en utredning er, men statsråden er uenig i at hun vil bryte løftet i Soria Moria-erklæringen.

- Vi har først utvidet opptjeningsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende. Vi skal gå videre, og vi står fast ved målet at de som har en kone som ikke jobber skal ha rett til fedrekvote, sier Huitfeldt til Nettavisen.

- Ensomme fedre
For å hindre at fedre blir ensomme vil Huitfeldt også kalle inn fedrene til spedbarnskontroll når barnet er cirka åtte måneder.

- Mange fedre synes det er ensomt å være hjemme i fødselspermisjonen. Mødrene deltar ofte aktivt i barselgrupper. Vi vil lage pappagrupper, sier Huitfeldt.

Gjensidig varslingsplikt ved flytting
Loven har også fokus på løsninger etter samlivsbrudd.

- Vi skal utvide definisjonen av vanlig samvær og innføre gjensidig varslingsplikt ved flytting. Det er bra at flere menn ønsker å ta ansvar for sine barn etter samlivsbrudd, og det er noe vi vil se mer av i fremtiden, sier Huitfeldt.

Sier nei til tvangshenting av barn
Barnelovutvalget foreslo for noen måneder at regjeringen skal innføre tvangshenting av barn i samværskonflikter .

Men dette synes ikke Huitfeldt er noen god idé.

- Vi vil utrede alternativer til forslaget. Henting av barn må gjøres på måter som ikke er skremmende for barnet. Fysisk avhenting kan være ganske rystende for barnet, sier hun.

Kvotere menn
Regjeringen vil videre foreslå å utvide likestillingslovens adgang til positiv særbehandling av menn, slik at den blant annet også omfatter pleie- og omsorgssektoren. Dette vil åpne for å søke spesielt etter menn til flere sektorer som i dag er kvinnedominerte.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken