Gå til sidens hovedinnhold

- Foreldrene har stor skyldfølelse

- De er redd de har gjort feil i sine vurderinger som har rammet Maria Amelie.

Foreldrene til Madina Salamova (25) - kjent som Maria Amelie - lever i skjul i Norge og fortviler over datterens kamp.

Det er gått ni dager siden datteren ble pågrepet, og returen til Russland er nær forestående.

Faren hennes, Khetag Salamov (58) skal i 1997 ha vært blant de rikeste i Nord-Ossetia.

«Familien ble fra slutten av 1980 tallet og frem til 1996/1997 et symbol på at man kunne lykkes i det gamle Sovjetunionen. Gennadij ble kontaktet av en russer som ønsket å investere i fabrikker i Ossetia og Gennadij fremsto som en svært vellykket forretningsmann. Han drev bl.a. møbelfabrikker, vodkafabrikk, restaurant og var involvert i en rekke virksomheter,» skrev foreldrenes advokat Rita K. Aase 4. april 2003.

- Stor skyldfølelse
Nå er det Madina Salamovas advokat, Brynjulf Risnes, som uttaler seg på vegne av foreldrene:

- De holder seg i skjul og er veldig redd for sin datters fremtid, sier Risnes til Nettavisen.

- Hvordan har foreldrene det nå?

- De føler stor skyldfølelse og er redd de har gjort feil i sine vurderinger som nå rammer datteren, selv om de så flukten fra Russland som den eneste løsningen, forklarer han.

Datteren var kalt inn som vitne da saken mot foreldrene i 2004 endte med nederlag 8. mars i 2004.

Les hele dommen fra Oslo tingrett her

Dårlig helse
- Hva kan du si om deres helsetilstand?

- Den er ikke bra. Hennes far hadde en stor hjerteoperasjon i 2004, som under press kan innebære komplikasjoner. Hennes mor sliter mer psykisk og er nedbrutt, sier Risnes.

Det er ikke brakt på det rene hvordan Khetag Salamov fikk sin hjerteoperasjon.

Advokaten forteller at Maria Amelie fortsatt har et veldig nært forhold til sine foreldre.

- Men gitt situasjonen, kan hun ikke være fysisk sammen med dem nå, naturligvis.

Les også: - Kreditorene til Amelies foreldre er fortsatt i live

Syv år har gått
I dommen fra Oslo tingrett 8. mars 2004 ble Utlendingsnemnda (UNE) frifunnet og foreldrene til Madina Salamova dømt til å betale 51.001,20 kroner i saksomkostninger.

Siden har de bodd i landet ulovlig, på ukjent sted.

Året før, 21. mars 2003, ga UNE familien fra republikken Nord-Ossetia i Russland endelig avslag på sin søknad om asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Den lille familien bodde i byen Vladikavkaz frem til 1998.

Les også: «Fryktet for Marias liv»

Ulike forklaringer
Foreldre skal ha gitt sprikende forklaringer i sin søknad:

«Forøvrig viser vi til at søkeren og hennes ektefelle har gitt en rekke motstridende opplysninger i deres asylforklaringer. Søkeren anfører blant annet ektefellen skal ha solgt sine aksjer til sin kompanjong. Søkers ektefelle har en helt annen fremstilling på dette punktet. Søkeren hevder også at det skal ha blitt plassert eksplosiver i deres hage. Videre hevder søkeren at ektefellen ble innkalt til påtalemakten i Moskva i 1998. Ektefellen anfører at dette skjedde i år 2000. Dette er forhold som i vesentlig grad bidrar til å svekke søknadens troverdighet.»

I klagen, hvor de nærer en meget sterk frykt for sine liv - og ikke minst for datteren Maria - ble ikke tatt til følge. Utlendingsnemnda var enig med Utlendingsdirektoratet i at dersom klageren mot formodning ikke skulle få nødvendige oppfølging og beskyttelse fra myndighetene i Nord-Ossetia, kan det under enhver omstendighet legges til grunn at han vil kunne få det andre steder i hjemlandet Russland.

Det faktum at foreldrene skal ha løyet om at de kom direkte til Norge - etter at det ble bevist at de hadde vært i Finland - heter det i dommen svekker klageren.

«Fingeravtrykksundersøkelsene viser imidlertid at han har søkt asyl i Finland under annen identitet enn oppgitt i Norge. Dette medfører at klagerens troverdighet er svekket, og at hans identitet fremstår som uavklart.»

Tror ikke på faren
UNE finner så mange sprik i forklaringene, at de ikke tror på faren:

«Nemnda har på denne bakgrunn funnet at klagerens framstilling av hvilke reaksjoner han kan forvente fra russiske myndigheter ikke kan legges til grunn som sannsynliggjort.»

UNE er enig med UDI i at dette må anses som hendelser som hadde forbindelser med valget, og som ikke danner grunnlag for å hevde at klageren står i fare for fremtidig forfølgelse fra myndighetene.

- Lett å falle
Pax forlag ga i september ut boken «Ulovlig norsk».

I epilogen står det blant annet:

«Det ble en historie om at man kan være på toppen av alt og alle, men det er likevel så lett å falle ned. Det var så lett å falle og så vondt å falle. De sterkeste var ikke de som klatret høyt opp, men de som klarte å falle og leve videre, som reiste seg og så hva som var viktig, hva som betydde noe. Dette kunne også vært en historie om deg. Ja, fordi det kunne vært du som en dag sto foran valg som du aldri tror skal gjelde deg, valg som gjør deg fremmed for deg selv foran lovene som reduserer deg til ingenting.»

Kommentarer til denne saken