Det er en Sintef-undersøkelse fra 2009 som viser at privat helseforsikring ikke reduserer sykefravær. Et representativt utvalg av NHOs medlemsbedrifter ble spurt, og det viser seg å være umulig å se noen forskjell i sykefraværet hos bedrifter med og bedrifter uten helseforsikring, skriver Adresseavisen.

Forskerne er usikre på hvorfor stadig flere arbeidsgivere likevel kjøper en slik forsikring.

– Det kan ses på som et ansattegode som gjør det mer attraktivt å jobbe i bedriften, sier prosjektleder Karl Gerhard Hem i Sintef.

Professor Steinar Westin ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU er kritisk.

– Det finnes selvsagt enkelteksempler på at det fungerer bra, og det er historier som mediene gjerne løfter fram. Slike saker er ren markedsføring for private, sier Westin.

– Bedriftene kaster bort penger på dette. De blir forført av enkelthistoriene. Hvis man ser på utviklingen i andre land, som i Danmark, så nærmer man seg et klassedelt helsevesen, og det tror jeg ikke folk flest vil ha, sier Westin.