– Vi finner store effekter, sier forsker Simen Markussen ved Frischsenteret til Dagens Næringsliv (DN).

Hans forskergruppe har evaluert kvalifiseringsprogrammet, som var en konkretisering av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens (Ap) krav om «å stå opp om morran». Programmet retter seg mot langtidssosialklienter eller folk som står i fare for å bli det. Ofte er det da snakk om flyktninger og rusmisbrukere, grupper i samfunnet som står langt fra arbeidsmarkedet.

De som deltar på programmet får utbetalt rundt 176.000 kroner per år, noe som er klart mer enn de kan regne med som sosialhjelpsmottakere, skriver avisen.

Som motytelse må de delta i aktiviteter, i form av arbeidstrening eller kvalifisering, og deltakerne på programmet blir fulgt tett opp av Nav-kontorene.

– Programmet er en kombinasjon av to skoler. Noen er opptatt av at fattigdom i seg selv skaper en fattigdomsfelle, fordi de som er fattige lever i en stresset situasjon og ofte må ta kortsiktige avgjørelser, slik at de ikke kommer ut av situasjonen. Dette programmet gjør noe med det. Den andre skolen er opptatt av at hvis ytelsen er for sjenerøs, gjør det også det vanskelig å komme ut av det, sier Markussen.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) er svært fornøyd med forskernes konklusjon. Han mener evalueringen viser at riktig bruk av kvalifiseringsprogrammet gir effekt, og at det gir flere enn noen gang tidligere en fot innenfor arbeidsmarkedet.