Offiserer i alle deler av Forsvaret står i far for å bli degradert.

Ifølge Dagsavisen skal forsvarsledelsen snart behandle et forslag om å degradere 1.300 offiserer for å kutte lønnskostnadene med totalt 110 millioner kroner.

Både hjemlige offiserer og soldater som har tjenestegjort i internasjonale oppdrag, blir rammet. I gjennomsnitt vil hver av de 1.300 offiserene som nedgraderes, få redusert årslønna med 84.615 kroner.

– Dette er en tariffmessig dumping. Befalet blir radbrukket. Mange som har satset på en karriere i Forsvaret, mister nå denne muligheten. I tillegg straffes de hardt økonomisk. Det er ikke akkurat dette man forventer etter mange års innsats for landet, sier leder Egil André Aas i Norges Offisersforbund.

Vurderer rettssak
Offiserenes LO-forbund, Befalets Fellesorganisasjon og LO-Stat vurderer å reise arbeidsrettssak dersom forsvarsledelsen beslutter å nedgradere offiserene for å spare lønnskostnader. Aas undersøker om strategien utgjør et brudd på statens hovedtariffavtale.

– Det er lagt opp til at de skal utføre de samme arbeidsoppgavene som tidligere. Det er selvfølgelig uakseptabelt, sier Aas til Dagsavisen.

Storstilt omorganisering
Det pågår for tiden store endringer i Forsvaret etter vedtaket om å samle Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartement i ett hus gjennom modellen Integret strategisk ledelse (ISL).

I januar ga anonyme kilder overfor Aftenposten inntrykk av at omorganiseringen har ført Forsvaret inn i et mørkt uføre der departementet stadig begrenser handlingsrommet til de militære og at de militæres rolle som korrektiv til den politiskekurs viskes ut.

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har bedt Riksrevisjonen granske omorganiseringen.