Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarets milliardsluk

De nye fregattene og MTB-ene til Forsvaret er i ferd med å utvikle seg til et pengesluk.

Fem fregatter har det norske forsvaret bestilt, og den første seilte til Norge i juni. Nå viser det seg at regningen for dem er i ferd med å komme opp i nærmere 22 milliarder kroner, ifølge budsjettet for neste år. Det er godt og vel en halv milliard mer enn tidligere antatt.

Samtidig sitter Forsvaret på en kjemperegning for nye MTB-er, og bevilgningene for neste år krymper. Spriket på 1,6 milliarder mellom Stortingets vedtak og forsvarsbudsjettet kan føre til nedleggelser.

Kan bli enda dyrere
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kan heller ikke garantere for at ikke utgiftene til fregattene vokser ytterligere. Det ligger derfor an til at det må kuttes et eller annet sted.

- Det er en klar målsetting at vi skal holde oss innenfor de rammene som er lagt, sier hun til TV 2.

Forsvaret bekymrer seg nå for hvordan dette i praksis vil ramme dem.

- På litt lengre sikt er vi bekymret fordi forskjellen mellom det Stortinget vedtok ved forrige langtidsplan og de budsjettene vi får fra år til år fortsetter å vokse, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

MTB-ene kan ryke
Fregattene vil trolig være for mye av et prestisjeprosjekt å legge ned, til tross for at det allerede tidligere har vært lansert forslag om salg fra SV. Mer sannsynlig er det at MTB-prosjektet vil ryke. To nye MTB-er er nå under bygging i Mandal. I forsvarsledelsen er det disse man nå regner med kan bli foreslått nedlagt, også fordi forsvarsstudien 2007 konkluderer med dette scenariet.

- Det har vært diskusjoner i Forsvaret om dette er en kapasitet vi trenger. Det er ulike meninger om det. Men vi har gått til den anskaffelsen, Stortinget har ønsket det, og den første MTB-en kommer neste år, sier Strøm-Erichsen.

Ryker MTB-prosjektet, vil fem milliarder skattekroner være bortkastet. Det vil heller ikke være uproblematisk.

- Jeg vil avvente hva som kommer. Det kan komme andre forslag som oppleves som dramatisk. Alle forslag fra studien skal vurderes meget nøye, konstaterer Strøm-Erichsen.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris