Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarsministeren: - Jeg har kontroll

Anne-Grete Strøm-Erichsen slår tilbake mot kritikken om at hun mangler kontroll på situasjonen for norske soldater i Afghanistan.

De siste ukene har hun måttet svare for mangelfull legedekning for norske soldater i Afghanistan, og den kontroversielle sluttavtalen med sanitetssjef Leif Sverre Rosén. Sist uke avslørte Nettavisen også norske sanitetspersonell har betjent mitraljøser, i strid med Genève-konvensjonen.

Dette førte til at Høyre-leder Erna Solberg søndag sa at Strøm-Erichsen manglet fullstendig kontroll på forholdene for norske soldater. Nå slår forsvarsministeren tilbake.

- Har du kontroll?
- Når det gjelder vårt engasjement i Afghanistan, har jeg selvfølgelig det. Når det gjelder dette med praksisen med bevæpning av sanitetspersonell, så er dette noe som alle burde vite burde ikke skal forekomme. Men jeg blir ikke overrasket over at opposisjonen stiller spørsmål, sier hun.

- Frykter du å bli framstilt som en svak forsvarsminister?

- Nei, det gjør jeg ikke. Selvfølgelig skal jeg ha kontroll, og ansvar. Men så kan det dukke opp enkeltsaker som dette med sanitetspersonell. Det betyr imidlertid ikke at jeg ikke har kontroll. Hvis jeg ikke hadde gjort noe med det, så hadde jeg ikke kontroll. Jeg er glad for at Forsvaret har ryddet opp, og som de selv sier at de burde orientert om. Jeg oppfatter meg ikke som noen svak person i det hele tatt. Overhodet ikke, sier Strøm-Erichsen.

- Kjent med problemstillingen
Etter at Nettavisen avslørte praksisen med bevæpnede sanitetspersonell, sa Strøm-Erichsen at hun var «ukjent» med saken. Dette til tross for at generaladvokat Arne Willy Dahl anbefalte nye retningslinjer i en rapport fra november i fjor .

Nå utdyper Strøm-Erichsen:

- Jeg var ukjent med at dette var en praksis, men ikke problemstillingen, sier Strøm

- Det ble tatt opp i generaladvokatens rapport fra i november i fjor?

- Den har vi gått gjennom. Slik vi ser det, står det ikke der at sanitetspersonell blir brukt i strid med Genève-konvensjonen. Generelt vil jeg si at dette er en problematikk som vi har jobbet med å finne en løsning på i departementet. Jeg er glad for at Forsvaret stoppet praksisen i oktober.

Høringsbrev sendt ut
- Men det fikk ikke du vite om?

- Nei, jeg visste for så vidt ikke det. Men det er jo veldig vanskelig å for meg å vite hva som foregår på bakken i Afghanistan, og at dette kan ha forekommet noen ganger. Poenget er at dette skal ikke forekomme, Røde kors-emblemet skal beskyttes, og sanitetspersonell skal ikke bære annet enn håndvåpen. Det er også sendt ut på høring et direktiv, som er i tråd med det som andre land gjør.

- Føler du deg ført bak lyset, siden du ikke fikk vite om dette?

- Nei, det gjør jeg ikke. Det kan jeg ikke si. Jeg synes det er greit at det er avsluttet fra Forsvarets side.

Tar sjølkritikk
- Generalsekretær i Norges Røde Kors sa han frykter Norge har mistet moralsk autoritet på grunn av denne praksisen?

- Det er alvorlig hvis dette skulle bli hengende ved de norske styrkene. Derfor er det så viktig at dette er avsluttet, både nasjonalt og for vårt renommé internasjonalt.

- Tar du sjølkritikk for at dette ikke er kommet på plass før?

- Man kan alltid ta selvkritikk. Og Forsvaret sier jo at dette burde vært avsluttet før, sier Strøm-Erichsen.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken