Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen betegner et kutt i antall kampfly som det siste han ønsker. Samtidig mener han at nedprioritering av beredskapen ikke lenger er en akseptabel løsning.

Ifølge Klassekampen er Asle Toje, forskningssjef ved Nobelinstituttet, blant dem som tror Stortinget kommer til å redusere antallet fly dra det nåværende tallet på 52 nye F-35-fly. Han kommer med uttalelsen i boka «Angrep eller forsvar» av Ingeborg Eliassen og Cathrine Sandnes.

I en redegjørelse i Oslo Militære Samfund mandag tok forsvarssjefen opp temaet. Han ser på de nye kampflyene som det viktigste våpenet i det framtidig Forsvaret.

– Det siste jeg ønsker er en reduksjon i F-35, sa admiral Bruun-Hanssen i sin årlige statusoppdatering.

– Politisk krevende

Han benyttet også anledningen til å kommentere foredraget forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) holdt uka før, blant annet knyttet til anbefalingene fra fagmilitært råd.

– Det må ikke herske tvil. Forsvarssjefen forstår godt at det fagmilitære rådet er politisk krevende. Jeg forstår også at det dilemmaet fortoner seg mer krevende i dag enn for seks måneder siden på grunn av den økonomiske situasjonen i Norge og utsiktene for norsk økonomi, sier admiral Bruun-Hanssen.

– Den økonomiske situasjonen endrer imidlertid ikke på alvoret i Forsvarets situasjon. Skal vi løse dagens oppgaver i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, kreves det et økonomisk løft, fortsetter han.

Nedbygging

Bruun-Hanssen understreker at dersom bevilgningene til Forsvaret blir lavere enn anbefalingene, så vil det på sikt innebære en nedbygging av Forsvaret.

– Forsvarsministeren sa det, og jeg har hevdet det i flere år: Forsvaret er underfinansiert i forhold til gjeldende langtidsplan. I denne langtidsperioden har det vært betydelig fokus på å opprettholde aktiviteten, og det har vi gjort på bekostning av beredskapen. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er nedprioritering av beredskapen ikke lenger en akseptabel løsning, etter min vurdering, sier Haakon Bruun-Hanssen. (©NTB)