Med veitrafikkloven i hånd kan de største bykommunene nå innføre tiltak som datokjøring og forbud mot visse kjøretøytyper for å hindre luftforurensningen fra å nå helsefarlige nivåer. Det har Justisdepartementets lovavdeling nylig slått fast.

Likevel vegrer lokale politkere seg for å ty til tøffe restriksjoner. Astma- og allergiforbundet kaller dem tafatte.

Tviler på effekten
- Vi skal se litt nærmere på dette med datokjøring, men det skal svært mye til før vi bruker slike virkemidler, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), til Nettavisen. Han er i tvil om nytten av slike akuttiltak og mener fortsatt satsing på bedre kollektivtrafikk er veien å gå.

Helserisiko for utsatte grupper
Ifølge Helse- og velferdsetaten i Oslo har det vært mye forurenset luft i hovedstaden de siste ukene, og fredag varsles det igjen luftforurensning over grenseverdiene og over på rødt nivå. I de utsatte områdene innebærer det helserisiko for astmatikere og personer med alvorlige hjerte- og luftveislidelser.

Slik er forurensningen i byene akkurat nå

HTML EMBED

Kartet er hentet fra Luftkvalitet.info og oppdateres fortløpende.

Også i Bergen har målingene flere ganger bikket over på rødt nivå i vinter, selv om det er et stykke igjen til den ekstreme forurensningen byen opplevde i en lang periode sist vinter.

- Ekstrem inngripen
I Bergen vil de ikke utelukke datokjøring, et tiltak de forsøkte en dag under ekstremsituasjonen i januar, men Morten Storebø, politisk rådgiver for byrådsleder Monica Mæland (H), sier en slik restriksjon er «en ekstrem inngripen». Bergen står likevel klare til å innføre strakstiltak for å begrense luftforurensningen dersom det blir behov for det.

Vil ha tiltak før grensene overskrides
Astma- og Allergiforbundet etterlyser handling og peker på at lokale myndigheter nå har et sett av virkemidler de kan bruke.

- De har et lovverk å forholde seg til. Det sier at man skal innføre tiltak når det er fare for overskridelser, men det synes det ikke som de har fått med seg, sier Britt Ann Høiskår, fagsjef i Astma- og Allergiforbundet, til Nettavisen.

- Bør lære av røykeloven
Hun mener de som styrer med miljø og samferdsel i storbyene bør lære av røykeloven.

- Det var også et upopulært tiltak da den ble innført, men det ble en klar helsegevinst, sier hun.

Byråd Jøran Kallmyr i Oslo avviser at de som styrer i Oslo er tafatte på dette området.

- Vi treffer tiltak hele tiden, sist i budsjettmøtet onsdag der det ble 35 millioner mer til kollektivtrafikken neste år. Fra 1. oktober neste år blir det også billigere månedskort for Akershus. Da settes prisen ned fra 880 til 590 kroner, og dermed bør det bli mer attraktivt for pendlere å reise kollektivt til Oslo, sier han.

Bergen tar grep om flaskehals

Målestasjonen på Danmarksplass har vært en «versting» på luftforurensning i Bergen. Nå har kommunen i samarbeid med vegvesen og politi klekket ut et tiltak som om nødvendig skal settes inn for å sikre bedre trafikkflyt og dermed bedre forurensningssituasjonen akkurat her. Det er å stenge Ibsens gate og Michael Krohns gate for innkjøring mot Danmarks plass, slik at all trafikk nord-sør kan flyte uten stopp. Trafikk som skal krysse Danmarks plass må finne andre steder.

Les mer om tiltaket på Bergen kommunes hjemmesider her

- Oslo-lufta ikke dårlig
Han mener røde målinger på enkeltstasjoner heller ikke gir et riktig bilde av Oslo-lufta.

- Oslo-lufta generelt er ikke dårlig. Den er bedre enn på lenge. Det er ikke slik at det ligger et teppe med dårlig luft over Oslo. Det er enkelte steder langs hovedveiene som er problemet. Det er ingen problemer med lufta i Oslo sentrum, sier Kallmyr.

- Vi ønsker ikke å ha slike målinger
Tilbake i Bergen sier Morten Storebø at situasjonen så langt i desember ikke har vært så gal som i januar.

- Vi har allerede overskredet årskvotene for utslipp over grenseverdiene i 2010, som blir et unntaksår i Bergen, mens Oslo var høyest i 2009. Det er en rekord vi ikke ønsker å gjenta. Vi ønsker ikke å ha slike målinger. Det påvirker hverdagen til folk. En rød dag er en rød dag for mye, sier Storebø.

Les også: Venter høy luftforurensning i Oslo fredag