- Vi kan forvente 240 millioner nye bilreiser i 2060, og enda mer kø på hovedveiene inn til Oslo dersom det ikke gjøres nødvendige investeringer i kollektivtrafikken nå, uttaler Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Derfor må tiltakene settes igang for å få reisende til å parkere bilen og bruke kollektive løsninger i årene frem mot 2060.

Les også: 180 milliarder til kollektivt i Oslo

Torsdag la Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen fram sine anbefalinger etter å ha gjort en utredning av fermtidens transportssystem i Oslo og omegn.

Blant annet anbefales det å legge store deler av kollektivtrafikken som gå på skinner i tunneler.

Utredningen fastslår også at trafikktilbudet må ha hyppige avganger – det vil si hvert 5. minutt i indre Oslo og hvert tiende minutt i ytre by.

Dobling av dagens trafikk

I 2060 må kollektivtransporten være dimensjonert for 600 millioner reiser. Dette tilsvarer nesten en dobling av dagens kollektivtrafikk, opplyser Ruter i en pressemekding.

Les også: Vil ha trikk på Ring2

Andelen som går og sykler må utgjøre hele 700 millioner reiser i 2060. Dette forutsetter helhetlig planlegging, sterk gjennomføringskraft og en finansieringspakke som sikrer at tilbudet er på plass før kapasiteten i dagens tilbud er sprengt.

- For at byene fortsatt skal være attraktive å bo, jobbe og treffes i, må buss, trikk og bane utvikles i et nettverk sammen med sykkel og gange. Vi velger derfor å snakke om fremtidens mobilitetsløsninger for å understreke at sykkel og gange nå er med i våre strategiske planer, sier Reitan Jenssen.

Les også: Dette trenger Ruter 30 milliarder til

Oslo og Akershus er blant Europas raskest voksende hovedstadsområder. I løpet av de neste 15 årene er det ventet en vekst på 250.000 nye innbyggere, som nesten tilsvarer befolkningen i Bergen.

- I fremtiden ser vi for oss at metro og jernbane fortsatt frakter de store menneskemengdene inn til Oslo og gjennom byen, men også tar mer trafikk på tvers av byen. Trikkens rolle i bygatene og i egne traseer er styrket med nye effektive linjer, og bussen betjener enda flere forbindelser i regionen. Det er blitt lettere å gå og sykle på korte og mellomlange reiser, og sykkeltilbudet er integrert i kollektivtilbudet, sier Reitan Jenssen.

Les også: Slik skal det bli færre biler i Oslo

Fornebubanen og metrotunnel haster
Ruters strategidokument «M2016 – Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger» ble lagt frem på torsdag.

I M2016 presenteres både visjonen for hvordan vi reiser i 2060 og Ruters konkrete anbefalinger for utviklingen av tilbudet frem til 2030 og 2040.

Les også: Vil ha dyrere månedskort for dem som reiser mest

Forslagene i M2016 om ny infrastruktur bygger på hovedtrekkene i «Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo» (KVU Oslo-Navet).

- De prosjektene det haster mest med å realisere, er Fornebubanen og ny metrotunnel gjennom Oslo. Utbygging av metrotunnel må samtidig samordnes med nye jernbanetunneler. Staten har en nøkkelrolle i å sikre at prosjekter med høy samfunnsøkonomisk verdi prioriteres, og realiseres raskt for å redusere samfunnstap. Vi anbefaler en samlet finansieringspakke, der de kollektivreisende bidrar sammen med bilistene i tillegg til regionale og nasjonale myndigheter, sier Reitan Jenssen.

Les også: Trikkefører mener krigserklæring gjør Oslo tryggere

Oslos samferdsel- og miljøbyråd var tilstede da utredningene ble lagt fram. Guri Melby (V) er fornøyd med det hun mener er en bærekraftig satsing på grønne valg.

- De viktigste kollektivprosjektene for byrådet de neste årene er ny T- bane til Fornebu og Ahus, ny sentrumstunnel for T-banen og nye trikker. Allerede i 2020 vil byrådet sørge for at det kjører nye elektriske trikker og busser i Oslos gater, for da skal all kollektivtransport kun kjøre på fornybar energi, sier Melby.

Les også: Vil ha trikk i tunnel