Gå til sidens hovedinnhold

- Fotballen har enda mer medietrykk nå

Det til tross for svake TV-tall og nedgang på tribunen.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Etter at C More i år har tatt over en stor del av TV-rettighetene for norsk fotball, har seertallene gått betydelig ned.

Det er en kjent sak og fordelingen av TV-rettighetene ble også heftig diskutert da avtalen ble kjent.

Tall lagt fram av Norsk Toppfotball tirsdag bekrefter nedgangen. Mot et gjennomsnitt på rundt 330.000 i 2012, er snittet så langt i 2013 på 213.000 TV-seere.

- Ikke dramatisk
Hovedforklaringen er enkel. Flere kamper har blitt flyttet til betal-TV, mens færre kamper er tilgjengelig på såkalte frie kanaler. Nedgangen er slik sett ventet.

Kritikken mot den nye avtalen har lenge haglet fra mange hold, og ekspertene har ment den har gjort norsk fotball mindre tilgjengelig for publikum.

Styreleder i Norsk Toppfotball, Bjarne Berntsen, forteller likevel overfor Nettavisen at produktet «norsk toppfotball» totalt har opplevd en positiv utvikling i 2013.

- Vi må se på totalen. Det er viktig når vi sammenligner med tidligere år og nå. Før fikk vi tre kamper på frie kanaler og fem på betal-TV, nå er det kun to på frie kanaler, sier han.

- Dette har en betydning for hvor mange som ser fotball på TV, men den totale massen, om vi regner med internett, mobil og folk på arenaene, er i positiv utvikling, sier Berntsen.

- Så TV-nedgangen er ikke dramatisk?

- Nei, ikke med tanke på den omleggingen som har blitt gjort. Det viktigste var å få ned antall kampdager, det var viktigst for klubbene. Nå er det tre kampdager og ikke fire, sier styrelederen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Berntsen hevder at færre kamper på frie kanaler, kan gi flere folk på arenaene. En spørreundersøkelse viser at rundt åtte prosent går på kamp, når den ikke er tilgjengelig på fri-TV.

- Liten nedgang
Åtte prosent kan i utgangspunktet høres lite ut, men en slik vekst kan utgjøre store forskjeller på norske fotballarenaer.

Den samme undersøkelsen, utført av Sponsor Insight, viser også at interessen for norsk fotball er på vei oppover igjen, etter noen tunge år.

Mens tradisjonelle idretter som langrenn og skiskyting har tilbakegang, øker fotballen. Publikumstallene har også vært gledelige i 2013, mener Berntsen.

- Vi har hatt en liten nedgang fra i fjor, men det har stabilisert seg nå i høst, og med en god avslutning på sesongen, med spenning i topp og bunn, vil vi nærme oss tallene fra i fjor.

Etter et kraftig tilskuerfall fra 2007, har tallene de siste årene flatet ut i Tippeligaen. I 2012 var snittet per kamp 7006 tilskuere. Så langt i 2013 er snittet 6777 tilskuere per kamp.

Det er likevel verdt å merke seg at vi må tilbake til 2003 - der Tippeligaen riktignok hadde kun 14 lag - for å finne et lavere snitt enn det vi så langt har i 2013, med 6589.

I Adeccoligaen opplever man en økning av tilskuere sammenlignet med 2012. I år er snittet så langt 1484, sammenlignet med 1372 tilskuere i snitt i fjor. En økning på 8,4 prosent.

- Mye skepsis
Til tross for at det er grunn til å lese tallene rundt både TV-seere og publikum på arenaene med en viss skepsis, ser ikke den nye medieavtalen ut til å påvirke sponsorene.

Eksponering er svært viktig for klubbene, med tanke på sponsorer og samarbeidspartnere, og daglig leder i Strømsgodset, Erik Espeseth, kan fortelle om sponsorvekst i 2013.

En sammenligning fra første halvår i 2012 med første halvår i 2013, viser at sponsorene stort sett har opprettholdt sin verdi, eller hatt kraftig vekst i løpet av den inneværende sesongen.

Espeseth innrømmer at han og hans kollegaer var skeptiske da den nye medieavtalen ble skissert, men at resultatet så langt har vært svært lovende.

- Mange var skeptiske. Vi så en utvikling som tilsa at nett ville vokse og mobil ville vokse, mens aviser skulle gå litt tilbake. Vi tenkte også at TV skulle fortsette å være bra, men ut ifra alle de spådommene som kom rundt det, ble mange skeptiske etter hvert. Men nå viser sponsormålingene at vi har hatt en veldig, veldig bra vekst der, sier Espeseth til Nettavisen.

- Hvorfor har dere opplevd denne veksten?

- Stort trykk
- Nei, hva kan det komme av? Vi har hatt bra vekst på TV, bra vekst på nett og ligger på omtrent samme nivå i aviser. Trykket er minst like stort i år som tidligere, jeg tror ikke det er noen annen forklaring på dette. Man kan sammenligne epler og epler, og pærer og pærer, men fotballen generelt, og Godset spesielt, har enda mer trykk i media nå, sier Espeseth.

(artikkelen fortsetter under bildet)

- Er ikke det på grunn av sportslig suksess?

- Nei, jeg tror vi kan utelukke det. Vi så allerede i 2011/12 en kraftig vekst. Ikke bare med tanke på verdier, men også på flater og oppmerksomhet, forteller Godsets daglige leder.

- Opplever alle klubbene en slik vekst i år?

- Jeg kjenner ikke til tallene for alle klubbene, men for vår del, som er på jakt etter ny generalsponsor, er dette glimrende nyheter. Spesielt med tanke på skepsisen som har vært i markedet.

- Betryggende
En undersøkelse gjennomført av det uavhengige analyseselskapet Sponsor Insight viser at Godset ikke er alene med å oppleve tillit blant sine sponsorer og samarbeidspartnere.

Undersøkelsen viser blant annet at 70 prosent av nåværende sponsorer i tippeligaklubbene ønsker å fornye sitt engasjement ved utløp av gjeldende avtale.

Sponsor Insight hevder videre at det i løpet av det siste året har blitt større sannsynlighet for at sponsorene forlenger sine avtaler. Dette gjelder mest blant sponsorer med stort nedslagsfelt.

Dette er betryggende for norsk fotball og vilkårene rundt den nye medieavtalen, mener Norsk Toppfotballs Bjarne Berntsen.

- Dette er tegn på at det er mye bra i medieavtalen. Både betal-TV og fri-TV gir klubbene oppmerksomhet og sponsorene har minst like stor verdi som tidligere, sier han til Nettavisen.

- Mer trygghet
Den samme undersøkelsen finner også at 86 prosent av sponsorene i Tippeligaen mener klubbene har godt renommé og at dette også stadig er i positiv utvikling.

Det tror Espeseth i Godset er en viktig faktor til den positive utviklingen i sponsormarkedet.

- Før rykket vi opp og ned nesten annenhver sesong. Nå er det større forutsigbarhet rundt klubben. Det gir samarbeidspartnerne en trygghet, sier Godset-lederen til Nettavisen.

- Vi ser også klar vekst på omdømmemålinger. På de oversiktene har vi den siste tiden vært øverst på tabellen, så omdømme er også med på å påvirke dette, sier han videre.

Den nåværende avtalen om rettigheter til norsk fotball strekker seg fire år fram i tid, og vil slik sett vare fram til 2017.

Kommentarer til denne saken