Gå til sidens hovedinnhold

Fotballprofil (26) kastes ut av Norge

Skal flys til Nigeria neste onsdag.

Den tidligere HamKam-spilleren Oluwasegun Abiodun er for tiden klubbløs og uten arbeidstillatelse i Norge. Han har derfor heller ikke lovlig opphold i Norge.

Den raske spissen ble pågrepet 13. september og fremstilt for Asker og Bærum tingrett i forrige uke. Det er fattet vedtak om utvisning fra landet, skriver Dagbladet.

Sitter på transimottak
Abiodun sitter nå på Trandum transittmottak og blir der fram til han sendes ut av landet.

Spillerens advokat forklarte i retten at Abiodun var profesjonell fotballspiller og ikke ønsket å få karrieren ødelagt.

I kjennelsen, som Nettavisen har fått tilgang til, heter det følgende:

- Han ble pågrepet 13. september 2011. Politiet er av den oppfatning at han oppholder seg ulovlig i Norge. Det er fattet vedtak om forhåndsvarsel om utvisning fra landet. Oluwasegun Oluwaseye Abiodun har ved sin forsvarer anført at han er profesjonell fotballspiller som ikke ønsker å ødelegge sin karriere. Han har nylig fått et barn her i landet. Det er ikke fare for at han vil unndra seg, og han begjærer seg løslatt.

Abiodun bor i dag ikke sammen med barnet eller moren.

Skeid var nigerianerens forrige arbeidsgiver. Det samarbeidet varte fram til 4. november i fjor. Han har tidligere spilt for blant andre HamKam og Maccabi Haifi.

- Skal ut med charterfly 28. september
Oluwasegun Oluwaseye Abiodun søkte første gang om arbeidstillatelse i Norge i juini 2004.

- Han fikk midlertidig opphold som fotballspiller 01.09.2004. Etter dette har han flere ganger søkt om arbeidstillatelse som fotballspiller. Siste arbeidstillatelse ble gitt av UDI 18.02.2010. Arbeidstillatelsen gjaldt frem til og med 15.11.2010. Retten legger til grunn at Oluwasegun Oluwaseye Abiodun etter dette tidspunkt ikke har hatt lovlig opphold her, heter det i kjennelsen fra Asker og Bærum tingrett.

- 13.09.2011 bla Oluwasegun Oluwaseye Abiodun gitt forhåndsvarsel om utvisning. Politiet antar at UDI meget snart vil fatte utvisningsvedtak. I dagens rettsmøte ble det opplyst at man tok sikte på en uttransportering med charterfly 28. 09.2011, står det i kjennelsen.

Tingretten mener det er fare for at 26-åringen rømmer, og han ikke fengsles.

- Retten er kommet til at det foreligger unndragelsesfare dersom Oluwasegun Oluwaseye Abiodun ikke fengsles. Etter en konkret vurdering er retten av den oppfatning at slik fare foreligger. Retten viser til at siktede er uten arbeid. Han har videre oppgitt nylig å ha fått et barn her, men han bor ikke sammen med barnet og moren. Han har forklart til politiet at han bor hos en venn. Samlet sett er retten av den oppfatning at det foreligger en klar og konkret fare for at han vil unndra seg utsendelse om han blir løslatt.

- Fengsling anses i betraktning av sakens art og omstendighetene for øvrig ikke som noe uforholdsmessig inngrep, særlig hensett til at han vil få plass på Trandum transittmottak. Unndragelsesfaren innebærer at meldeplikt ikke er tilstrekkelig. Retten tar etter dette politiets begjæring om fengsling til følge. Fengslingstiden fastsettes til fire uker, står det i kjennelsen.

HTML EMBED

Kommentarer til denne saken