- Det var et bra år for selskapet i fjor, sier fotballrådgiver Christian Eidem til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Christian Eidem er Rosenborg-stjernen Steffen Iversens sentrale rådgiver i økonomiske spørsmål. Han har også vært rådgiver for fotballspiller Tore André Flo og trener Trond Sollied.

Eidem bygger seg opp med eiendomsinvesteringer både i Norge og utlandet, og eier 33,4 prosent av Clivden Eiendom.

Tallenes tale
Eidem eier sin post i det norske eiendomsselskapet Clivden Eiendom gjennom et kypriotisk selskap som heter Oslo og Redmire Investments Limited.

- Det er det som står i aksjeboken, sier styreformann Øystein von Krogh i selskapet til NA24.

Clivden Eiendoms omsetningen ble i fjor på 3,8 millioner kroner, og med 1,6 millioner kroner i finansinntekter klarte eiendomsselskap et årsresultat på 4,1 millioner kroner.

Pengene rutes til den frie egenkapitalen, som bokføres til 5,7 millioner kroner.

Det er ført kortsiktige fordringer på 12,7 millioner kroner i balansen. Det er blant annet til Mølleparken 2 med 10,6 millioner kroner, og en til Viking Invest LTD med 1,2 millioner kroner.

- Viking Invest LTD er et britisk investeringsselskap som jeg er forvalter for, sier Eidem til NA24.

- Eier du noen aksjer i Viking Invest LTD?

- Nei.

- Hvem eier dette selskapet?

- Det trenger ikke du vite, sier han i en rask kommentar før han må løpe.


Revisorkritikk
Clivden Eiendoms revisor kritiserer denne usikrede fordringen til det britiske investeringsselskapet.

- Det er ikke mulig å vurdere om fordringen er inndrivbar da det ikke er fremlagt noe regnskap for selskapet eller annen dokumentasjon på at fordringen er holdelig, skriver revisor i en anmerkning i revisjonsberetningen.

Selskapets gjeld var på 7,4 millioner kroner da bøkene ble gjort opp ved årets slutt i fjor.

- Du får kritikk for en usikret fordring til investeringsselskap Viking Invest LTD?

- Dette får du spørre styret om, sier Eidem.

Styreformann Krogh kan ikke svare på dette på stående fot, men skal konferere med revisor og regnskapskontoret. Han ringer ikke tilbake.

- Jeg har så mange selskaper, skjønner du, sier von Krogh.

Navneendring
Eiendomsselskapet ble etablert 18. desember i 2004 og het Christian Eidem Eiendom før det skiftet navn til Clivden Eiendom 9. februar i fjor.

Fotballrådgiveren og eiendomsinvestoren var selv styreformann i etableringen, men overlot vervet til Øystein von Krog i november i fjor.

66,6 prosent av aksjene i Clivden Eiendom eies av Flooor Holding som kontrolleres av nettopp Krogh og Thomas Brage Carlsen. De eier halvparten hver.

Selskapet hadde en omsetning på 8,9 millioner kroner og leverte et resultat på 9,6 millioner kroner, og har en bokført egenkapital på 11,1 millioner kroner.

Selskapet Mølleparken 2 eies også av Clivden Eiendom med 53 prosent. Det hadde en omsetning i fjor på 5,9 millioner kroner i fjor, og et negativ resultat på 160.000 kroner.

Venter seg bot
Eidem har hatt adresse både i London og i Brussel.

Selskapet har de to siste årene somlet med å levere regnskapene. Siste frist for elektronisk levering er 1. september, men ble levert 16. november i år og 2. november i fjor.

For inneværende år kan selskapet vente seg en bot på 12.040 kroner fra Statens innkrevingssentral.

- Dette er selvfølgelig trist, men igjen, dette får du spørre styret om, sier Eidem.

Styreformann Krogh sier dette skyldes avstemming av konsernmellomværende i påvente av andre selskapers regnskaper.