Sju av tretten medlemmer i Stortingets arbeids- og sosialkomité skal hospitere på NAV-kontor i sommer, etter invitasjon fra arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

En av dem er Høyres Torbjørn Røe Isaksen (31), som tok initiativet selv:

- Jeg er her nå, faktisk, hos NAV i Telemark, sier Røe Isaksen oppglødd til Nettavisen torsdag.

De øvrige seks som har takket ja, er:

  • Karin Andersen (SV)
  • Sylvi Graham (H)
  • Geir Pollestad (Sp)
  • Vigdis Giltun (Frp)
  • Laila Marie Reiertsen (Frp)
  • Kari Henriksen (Ap)

Møter brukerne
- Hvordan synes du jobben er, Røe Isaksen?

- Dette er bare å dyppe tåa i vannet, men likevel veldig spennende, sier Høyrepolitikeren.

Nettavisen har den siste uken rettet søkelyset på stortingsordningen og hva politkerne gjør i perioden 18. juni til 1. oktober.

Les også: Folkvord tok industrilønn

- Det er ikke ferie
- Synes du representantene har for lang ferie?

- Nei, det er ikke ferie, det er møtefri. Jeg skal ha ferie i fire uker, og det synes jeg er greit, sier Røe Isaksen.

Les også: Her får de ikke ferie
Les også: - Her er det ikke mye latskap
Les også: Norges lengste ferie

- Ikke saksbehandler
Onsdag underskrev han taushetserklæring, og så langt har han deltatt på møter med brukerne, fått innblikk i kurs NAV holder og snakket med de ansatte.

- Jeg er ikke saksbehandler, men hører på hvis brukeren tillater det, selvsagt i full fortrolighet, sier Høyrepolitikeren.

I midten av juni sendte Tor Saglie et brev til komiteens medlemmer der han tilbød dem sommerjobb i NAV.

Saglie: - Beklager, ingen lønn
I brevet beklager Saglie at han ikke kan lønne politikerne:

«Vi ønsker å tilby deg et engasjement på 2-3 dager på et NAV-kontor. Du kan selv foreslå arbeidssted- og tid, og vi vil sjekke med den aktuelle enheten om de har mulighet til å ta deg imot i den ønskede perioden. Målet er at du skal føle deg som en av de ansatte på kontoret. Det vil nok dessverre ikke bli utbetalt lønn for hospiteringen.»

- Hadde sagt ja på forhånd
- Jeg hadde allerede sagt ja til dette. Jeg skal være her i tre dager, men skulle gjerne være lengre, og kommer helt sikkert tilbake, sier Høyre-politikeren.

- Hvilke tanker gjør du deg?

- Jeg får innsikt i en arbeidsplass som har vært mye i vinden og har hatt mange «rett fra levra»-samtaler med NAV-ansatte.

Har du tips om saken? Send SMS eller MMS til 2242 - merk «tips» - eller send e-post til vaktsjef@nettavisen.no

- Hva har overrasket deg så langt?

- Det som har overrasket meg mest, er at NAV-systemet og mange av de ansatte har en realistisk innfallsvinkel til hva som gjelder. De har veldig fokus på jobb - og på å få brukeren tilbake i jobb. Det er veldig bra!

- Viktig
Saglie sier han er glad for responsen:

- Det er viktig for oss at fagkomiteen på Stortinget kjenner NAV godt. Gjennom å jobbe noen dager sammen med våre dyktige medarbeidere, vil de tilegne seg mye nyttig kunnskap om NAV. Dette vil komme både NAV, våre ansatte og brukere og ikke minst stortingsrepresentantene selv, til gode, sier Saglie.

NAV-rapport klar
Torsdag ble også sluttrapporten fra ekspertgruppen som vurderer oppgave- og ansvarsfordelingen i NAV overlevert Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm.

Les hele rapporten her

- Det mest alvorlige i dag er at det er mange som ikke får hjelp til å komme ut i jobb i rett tid. Fra 2008 til 2009 økte ventedagene for en med vedtak til attføring med 50 virkedager (til 270 dager), før tiltaket kunne realiseres. Det er et stort potensial for forbedring og forenkling, og for å sikre brukerne best mulig tjenester, mener Røe Isaksen.