Nordmennene Moland og French er igjen dømt til døden for drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund i ankesaken i Kisangani torsdag formiddag, melder VG Nett. Moland er også dømt for drap.

I tillegg dømmes Moland til 20 års fengselsstraff og 60.000 kongolesiske franc i bot for ulovlig besittelse av våpen.

Spionasjeanklagen mot Norge er frafalt.

Nordmennenes juridiske rådgiver, Morten Furuholmen, opplyste til Nettavisen før domsavsigelsen at Moland og French ikke kommer til å anke.

- Vi kommer til å godta dommen, sa Furuholmen.

Det betyr at det endelig foreligger en rettskraftig dom - dersom påtalemyndigheten ikke anker - og at Utenriksdepartementet kan starte forhandlingene om en soningsoverføring til Norge.

- Jeg forventer at de (Utenriksdepartementet) vil legge inn alle ressurser de har, og få iverksatt samtaler slik at Moland og French kan komme hjem så raskt som mulig, sa Furuholmen.

Les også: - Vi kommer til å godta dommen

Ukjent territorium
Morten Bøås, Kongo-ekspert og seniorforsker ved FAFO, sier det er umulig å si noe om når man eventuelt kan få på plass en soningsoverføring.

- Det er vanskelig å gi et eksakt svar fordi man beveger seg på helt ukjent territorium for begge stater. Man har ikke noen andre avtaler mellom Norge og Kongo som man kan bruke som utgangspunkt. Nå beveger man seg inn i et nytt farvann uansett utfall av denne dommen, sier Bøås til Nettavisen.

- Vi vet at det har vært noen uformelle sonderinger mellom norske og kongolesiske myndigheter, men vi vet ikke hvor langt de har kommet, sier han.

Et potensielt problem under forhandlingene er at Norge er blitt trukket inn som part i saken ettersom nordmennene er tidligere dømt for spionasje. Den kongolesiske domstolen i Kisangani har dermed fremmet et ufattelig milliardkrav mot den norske stat.

- Det blir lettere å håndtere dette hvis spionasjedommen faller bort, sier Bøås.

Dermed frafaller de urimelige, økonomiske kravene fra kongoleserne.

Overskrive dødsdommen
Videre er det knyttet usikkerhet til hvordan en eventuelt skal kunne overskrive fem dødsdommer til norske forhold.

- Det å overskrive en juridisk dødsdom til Norge kan bety at Kongo forlanger at disse to gutta skal sone i 21 år i Norge. Men det er det vel egentlig ingen som tror det, hvis det blir en soningsoverføring. Jeg vil tro at de norske advokatene vil begynne å forberede en gjenopptakelsessak i Norge. Men Kongo vil neppe se en gjenopptakelsessak i Norge, i hvert fall ikke det første året, sier han.

En annen mulighet er at president Joseph Kabila benåder nordmennene.

- Det er en tradisjon for benådning i Kongo og andre afrikanske land. En sånn benådning kan være knyttet til et økonomisk arrangement for de etterlatte. French sa jo i går at de er beredt til å ta et økonomisk ansvar for enka, sier Bøås.