Gå til sidens hovedinnhold

Frifunnet i millionsøksmål

Cecilie Nustad gikk til sak mot DnB Nor etter å ha blitt svindlet av Bjarte Baasland.

DnB Nor er frifunnet i forbindelse med søksmålet fra Selvaag-arvingen Cecilie Nustad millionlån knyttet til Bjarte Baasland.

Nesten 27 millioner
Konkursen til Bjarte Baasland avdekket at han hadde svindlet en rekke personer.

Blant de skadelidende er Cecilie Nustad, som har vært en venn av familien Baasland siden 1976. I oktober i år ble Bjarte Baasland dømt til fire år i fengsel i forbindelse med svindelen av blant annet Selvvag-arvingen. Han ble dømt til å betale Nustad 26.675.000 kroner. Siden dommen er anket er den ikke rettskraftig.

I en kjennelse fra Oslo tingrett heter det at lånene ble gitt uten noen form for sikkerhet og det ble heller ikke satt opp noen skriftlig låneavtale. Nustad oppfattet det imidlertid slik at det var snakk om kortsiktige og rentefrie lån.

I mai i år tok Cecilie Nustad ut en stevning for Oslo tingrett mot DnB Nor og krevde erstatning på 26 millioner kroner med tillegg av lovens alminnelige forsinkelsesrente fra forfall til betaling. Saksøker mener banken har hatt manglende overholdelse av forpliktelser knyttet til kontroll, overvåking og administrasjon fra bankens side.

Bjarte Baaslands mor, Bodil Baasland, var gjennom årene blitt en god venninne av Cecilie Nustad, og i april 2006 tok hun kontakt med Nustad for å høre om sønnen kunne få låne penger til prosjektet Valgavisen. Pengene han fikk låne gikk ikke til å drifte Valgavisen, men til å finansiere hans spillaktiviteter på internett.

Les mer: Baasland lurte LO og Frp

- Har ikke noe ansvar
I kjennelsen anførte saksøker DnB Nor var den eneste som kunne se hele bildet i forbindelse med skandalen, men dette synet deler ikke domstolen.

- Retten er etter dette kommet til at det fra saksøktes side i relasjon til Cecilie Nustad ikke er blitt utvist noen erstatningsbetingende uaktsomhet og at DnB NOR ASA således ikke har noe ansvar for det økonomiske tap som Nustad ble påført ved låneutbetalingene til Bjarte Baasland. Saksøkte blir etter dette å frifinne, heter det i dommen.

Tingrettsdommer Bjørn Askim og de to meddommerne viser til at Cecilie Nustad har tatt en bevisst risiko i forbindelse med lånene. Risikoen var så tydelig at Nustad selv burde vite bedre enn å inngå lånene uten å sikre seg mot tap.

- Det er imidlertid også på det rene at hun gav ham lånene uten å kreve noen form for sikkerhet og at hun heller ikke stilte krav til dokumentasjon med hensyn til de prosjekter Baasland angivelig skulle være involvert i. Hun foretok heller ingen nærmere kreditvurdering av Baasland. Nustad har i sin forklaring for retten framhevet at hun etter hvert mistet troen på at Bjarte Baasland var seriøs og således også troen på at han ville være i stand til å tilbakebetale lånene, skriver dommer Bjørn Askim.

Cecilie Nustad er samtidig dømt til å betale 286.800 kroner i saksomkostninger til DnB Nor.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken