Gå til sidens hovedinnhold

«Friskmelder» Bærum

Korrupsjonen i Bærum kommune begrenser seg til Eiendomsforvaltningen.

I desember i fjor ble det avslørt korrupsjon i Bærum kommunes eiendomsforvaltning . Politiet anslår at det dreier seg om i alt 15 millioner kroner, fordelt på minst fire personer.

Det er ingen indikasjoner på at det pågår korrupsjon i andre avdelinger i Bærum kommune, konkluderer en fersk granskingsrapport.

- Bærum kommune har vært igjennom en vanskelig tid. Det er gledelig at granskingen viser at problemene våre begrenset seg til noen få personer i denne ene avdelingen, sier rådmann Elisabeth Enger.

Granskingsutvalget konstaterer at de tiltakene kommunen har satt i verk, har gitt økt bevissthet hos mange ansatte rundt korrupsjon.

«Bærum kommune befinner seg akkurat nå i en situasjon hvor forutsetningene for å bygge videre på en etisk bevisstgjøring er spesielt gode», heter det i rapporten.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant