En endring i apotekloven åpner for netthandel med legemidler, også de med resept. Man kan også få tilsendt piller fra utlandet som er reseptbelagte i Norge.

Endringen går på forsendelsesmåte av legemidler.

- Tidligere har hovedregelen vært at det ikke har vært lov å sende legemidler i posten. Nå er det det, og dermed gir det muligheter for netthandel, sier legemiddelinspektør Jørgen Huse i Statens legemiddelverk til Bergens Tidende.

Reseptfrie legemidler kan sendes over hele landet, mens reseptpliktige legemidler bare kan sendes til kunder som hører inn under apotekets geografiske kundeområde. Tidligere har man måttet levere resepten fysisk på apoteket, mens man nå kan sende den i posten.

Nordmenn kan nå også bestille fra utlandet legemidler man må ha resept på i Norge. Tollvesenet anslo overfor Aftenposten i 2008 at de stoppet nærmere 5.000 pakker med slike legemidler fra utlandet årlig.

- Så lenge legemidlene ikke inneholder narkotiske stoffer eller dopingmidler er det fullt lovlig. Legemidlet må selvfølgelig være til eget bruk og lovlig anskaffet innenfor EØS-området, sier Huse.

Den såkalte Doc Morris-dommen i EU-domstolen, som slår fast at det enkelte land ikke kan forby personlig innførsel av reseptfrie legemidler, er en av grunnene til endringen i apotekloven.