Gå til sidens hovedinnhold

Fritz Moens dommere granskes

Nå skal også dommerne som dømte Fritz Moen granskes, opplyser justisministeren.

Den sterkt funksjonshemmede og nesten døve Fritz Moen sonet 18 år for drapene på Sigrid Heggheim og Torunn Finstad på slutten av 70-tallet. Han døde i fjor, men ble i september frikjent også for det siste av de to drapene.

I 2004 ble han frikjent for det første drapet.

For to måneder siden ble det opplyst at et utvalg skal granske justismordene. Nå får de flere oppgaver.

- Domstolene har vært sentrale i de sakene som granskes. Etter mitt syn ville ikke granskingen bli fullverdig dersom domstolene skulle holdes helt utenfor granskingsutvalgets arbeid. Jeg er opptatt av at vi skal høste så mye lærdom av sakene som mulig. Mitt utgangspunkt har vært at utvalget skal undersøke mest mulig, også med hensyn til domstolenes rolle, uttaler justisminister Knut Storberget.

Etterlyst av Elden
Utvalget består av tre personer: Professor Henry John Mæland, psykiater Ingrid Lycke Ellingsen og lagdommer Inger Marie Dons Jensen. Innen 31. mai 2007 skal de levere en rapport.

Advokaten til Fritz Moen før han døde, advokat John Christian Elden, etterlyste i september en granskning også av domstolen.

- Det er positivt at kommisjonen nå er nedsatt og at regjeringen har handlet raskt. Det jeg derimot savner er en granskning opp mot domstolen som gjorde det mulig at dommene kunne falle i 1978 og 1980. Det er viktig i forhold til at bevisstgjøre aktørene om hvor strenge beviskravene bør være, sa Elden.

- Domstolenes rolle
Utvalget som skal granske justismordene får dermed nå et tilleggsmandat.

I det opprinnelige mandatet til utvalget ble det uttalt at gransking av domstolene reiser konstitusjonelle spørsmål som måtte avklares, men at departementet ville komme tilbake med et tilleggsmandat om gransking av domstolene.

- Tilleggsmandatet innebærer at utvalget, i tillegg til granskingen av politiet, påtalemyndigheten og andre aktørers behandling av sakene, også skal granske domstolenes rolle ved domfellelsene av Fritz Moen i 1978 og 1981.

- Utvalget skal klarlegge hvilke prosessuelle avgjørelser som ble tatt med hensyn til bevisførselen, og vurdere om det var mer domstolene burde ha gjort for å få frem fakta i sakene. I den grad grunnlagsmaterialet ikke gir grunnlag for en vurdering, skal utvalget ta forbehold om det, påpeker Storberget.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn