Frp er partiet som har stått på barrikadene som det store partiet som er motstandere av bompenger i Norge.

Utover å ha lovet at bompengene skulle forsvinne om de kom til makten, har det vært profilerte kampvoteringer i partiet som har blitt avgjort basert på kandidaters holdning til bompenger.

I Frps partiprogram kan man lese følgende:

«Staten skal ha ansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet, og bruk av bompenger, veiprising eller annen direkte trafikantbetaling er en ytterligere beskatning av trafikantene. Bompenger, veiprising eller andre former for direkte brukerbetaling kan derfor ikke innkreves for bruk av det offentlige veinettet.»

41 posisjoner i bompengeverdenen

En gjennomgang av styrene i norske bompengeselskaper som Bilistenes Aksjonsgruppe (BA) har laget, viser derimot at Frp-representanter er solid representert i norske bompengeselskaper.

41 av de formelle vervene i landets 80 bompengerelaterte selskaper tilhører Frp-representanter. Antall bompengeselskaper varierer betydelig avhengig av hvilke selskaper som regnes med.

Representantene i styrene er i stor grad lokalpolitikere, og Frp sitter på nesten like mange representanter i norske bompengeselskaper som distriktsterke Senterpartiet (Sp) som har 44 representanter.

- Ser ikke pent ut

Totalt sitter de politiske partiene på 334 verv i bompengeselskapene, ifølge oversikten laget av Bilistenes Aksjonsgruppe.

- Vi i BA synes det er merkelig at et parti som så tydelig har frontet at de er imot bompenger, samtidig har medlemmer som sitter og tar imot bilistenes penger. Vi ser i våre kommentarspalter at Frps tilhengere påstår at de sitter der for å sørge for at bilistenes penger går til det de skal. Vel, hvis nå disse Frp-erne får i snitt 15.000 i styrehonorar per verv, så blir det rundt 600.000 kroner i året av bilistenes penger. Jeg, og mange med meg, synes ikke dette er greit. Dette ser ikke pent ut for Frps troverdighet i bompengesaken, sier leder Johan Morten Nome i gruppen til Nettavisen.

Av Frp-representantene, er det varafører Elisabeth Eide Tharaldsen i Kvinnherad kommune som sitter på flest verv. Varaordføreren har fem registrerte verv innenfor bompengebransjen - blant annet er hun styreleder i Odda Vegfinans AS.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra varaordføreren.

En annen Frp-representant som sitter på flere verv er Inger Ulvund fra Hordaland Frp, som er representert i to bompengeselskaper. Hun mener vervene er forsvarlige.

- Det er veldig enkelt; så lenge vi er alene om å mene dette så skjer det ingenting og da er det klart at vi vil være til stede. Det er jo ikke sånn at vi lar være å stille til valg som fylkesrepresentanter fordi vi mener det forvaltningsnivået er unødvendig, sier Ulvund.

- Jeg ville nok vært forsiktig

Frps markante bompengemotstander statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, vedgår at dette kan virke litt spesielt.

- Det er jo opp til hver enkelt hva man vil gjøre, men jeg ville nok vært litt forsiktig med å sitte i et slikt styre, sier Hoksrud til Nettavisen.

Han mener likevel at når styrene er der, så kan det være en fordel for Frp å delta.

- Dette er jo aksjeselskaper, og loven sier jo at det skal være et styre. De som sitter der kan jo da være med på å påvirke at en får gode lånebetingelser og gjøre gode driftsavtaler som gjør at man kan spare kostnader.

Deltagelser i styrer medfører som regel en liten ekstrainntekt, og dertil utgifter for bompengeselskapene.

- Styrene er vel normalt på tre til syv personer, samt vararepresentanter, og det er som regel et lite styrehonorar. Om du sitter i ett selskap er det ingen luksus, men sitter du i mange kan det klart bli penger ut av det.

Fylkestingsrepresentant Inger Ulvund forstår godt at det kunne blitt problematisk for Bård Hoksrud å ha et slikt verv, men selv synes hun ikke at det er noe kontroversielt med det.

- Bård Hoksrud kan få lov til å mene akkurat det han vil. Vi har ikke 50 prosent av stemmene og kan gjøre som vi vil. Vi kan ikke av den grunn la være å ta de vervene som følger med det å være fylkestingrepresentant, sier Ulvund.

Lover færre og større selskaper

Statssekretæren melder at en jobber med at flere av partifellene skal få færre selskaper å forholde seg til.

- Vi ønsker å synliggjøre overfor bilistene at pengene de betaler går til veiformål, og ikke alt mulig annet. Nå har det vært en profesjonalisering og opprydding i bomselskapene de siste årene, og det er for eksempel mye mindre reising - og vi ser jo også at kostnadene går ned. Men det store antallet styrer og styremedlemmer er en av grunnene til at vi nå jobber med å redusere antall styrer og selskaper. I løpet av 2015 er målet å redusere dette betydelig.

Enkelte personer i norske bompengeselskapsstyrer sitter i langt mer enn én posisjon. Den største grossisten, Nils Christian Helgesen, er daglig leder i 28 selskaper og styreleder i ytterligere 8 selskaper.

Til Nettavisen sier Helgesen at han er i alle disse selskapene fordi han er leder i Vegfinans.

- Det er viktig å påpeke at jeg ikke mottar lønn eller honorar for å sitte i disse selskapene, all min lønn kommer som leder av Vegfinans. Vi har en konsernstruktur der vi har gjort det likt i alle selskapene, der det er meg og to representanter fra fylkeskommunen.

Han sier at de ikke har noen umiddelbare planer om å gjøre endringer på dette, opp mot det politiske ønsket om å kutte antall bompengeselskaper.

- Vi har en konsernstruktur organisert under ett selskap, og mener vi er ganske effektive allerede - det kan en jo se på regnskapene som ligger offentlig tilgjengelig på våre nettsider, sier Helgesen.