Gå til sidens hovedinnhold

- Frp nærmer seg Høyres skattepolitikk

Fremskrittspartiet nærmer seg Høyre i skattepolitikken. Det mener Høyres Svein Flåtten.

OSLO (ANB): – Jeg velger å tolke dette som en økt realisme i Fremskrittspartiet. Jeg ser tegn til at Frp kommer nærmere oss, sier stortingsrepresentant Svein Flåtten, etter å ha lest utkastet til nytt Frp-program.

Mindre bastant
Høyres skattepolitiske talsmann har spesielt merket seg at Frp nå bare vil «arbeide for» å avvikle arveavgiften og formuesskatten.

- I dagens Frp-program står det riktignok at partiet gradvis vil fjerne arveavgiften og formuesskatten, men jeg synes likevel Frp er mindre bastant enn tidligere. Det er små nyanser, og jeg ser i hvert fall ikke noe som går i skjerpende retning. På skatte- og avgiftsområdet er Frp på linje med Høyre. Begge partiene vil gå i samme retning, og det er ikke noen tallstørrelser i disse løftene som gjør et samarbeid vanskelig, sier Flåtten.

Oljepengene
Men Høyres talsmann gjør det samtidig klart at omleggingen av politikken må skje gradvis og innenfor det han mener er ansvarlige økonomiske rammer.

- Hvis politikken for en ny borgerlig regjering innebærer økt bruk av oljepenger eller dramatiske kutt i budsjettet, så kan ikke Høyre være med på det, sier Flåtten med klar adresse til Frp som fortsatt er motstander av den såkalte handlingsregelen for bruk av oljepenger. Denne regelen sier at staten bare skal bruke rundt fire prosent avkastning av det som står på oljefondet.

Frp mener at dette er en kunstig og konstruert regel som ikke skiller mellom hvor, når og hvordan oljeinntektene blir brukt. I utkastet til nytt Frp-program heter det at deler av oljeinntektene skal anvendes til investeringer i infrastruktur og annen nødvendig realkapital.

Vise realisme
Finanspolitiker Gjermund Hagesæter i Frp mener det er viktig å ha et realistisk program.

- Vi må unngå å gjøre den samme feilen som dagens regjering, nemlig å love mer enn man kan holde. Forventningene må kunne innfris. Derfor lover vi ikke store skattekutt og storstilt veibygging fra dag én, sier Hagesæter.

- Vi må gjøre det klart at det tar tid å redusere skatter og avgifter, men det viktige er at vi beveger oss i riktig retning. Her er Høyre og Frp ganske enige om målet, sier Hagesæter.

Han er glad for at Høyre ser tilnærming fra Fremskrittspartiets side i skattepolitikken.

- Men også Høyre må bevege seg i retning oss, så skal nok dette gå bra. Husk Frp er det klart største partiet på borgerlig side, sier Hagesæter.

Ikke vanskelig
Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, mener at Frp og Høyre er enige om retningen i skattepolitikken.

- Frp er nok hakket mer utålmodig enn Høyre, men skatter og avgifter blir nok ikke det vanskeligste punktet i eventuelle forhandlinger om politikk for en ny borgerlig regjering, sier Leirstein.

Kommentarer til denne saken