Gå til sidens hovedinnhold

Frp snudde i miljøspørsmål

I sommer var partiet imot Kyoto 2-avtalen. Nå er mye forandret.

Oslo (NTB): I sommer vedtok Frps stortingsgruppe enstemmig at den ville stemme mot Kyoto 2-avtalen. Men nå har partiet snudd.

Den nye klimaavtalen ble vedtatt i Doha i desember i fjor og kommer i neste uke opp til behandling i Stortinget. Der vil Frp stemme for ratifikasjon, viser innstillingen i saken fra Stortingets energi- og miljøkomité.

- Vi kommer til å stemme for, men vi har en merknad hvor vi påpeker at mange av de viktigste landene ikke er en del av Kyoto 2. Det svekker avtalen, sier stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) til NTB.

Dermed går partiet tilbake på sitt eget vedtak om å stemme mot avtalen – et vedtak som ble gjort før Frp kom i regjeringsposisjon.

«Symbolpolitikk»
I vedtaket fra 5. juni i år gikk Frps stortingsgruppe enstemmig inn for å si nei til Kyoto 2-avtalen.

Frps daværende miljøpolitiske talsmann Per-Willy Amundsen begrunnet standpunktet med at klimaavtalen framsto som «symbolpolitikk».

- Fremskrittspartiet er ikke mot internasjonale forpliktende avtaler, men da forutsetter vi at de store utslippslandene blir med. Så lenge USA, India, Kina og Russland ikke er med på Kyoto 2, er det heller ikke aktuelt for oss å si ja, sa Amundsen til NTB den gang.

De fire landene er fortsatt ikke med på klimaavtalen. Likevel er det nå «bred enighet» i Frp om å stemme for Kyoto 2, ifølge Grimstad.

Føre var
I Sundvolden-erklæringen skriver Høyre og Frp at den nye regjeringen skal «føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Samme formulering er brukt i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Grimstad vedgår overfor NTB at regjeringserklæringen har hatt betydning for beslutningen om å stemme for Kyoto 2, men sier samtidig at Frps eget landsmøtevedtak fra i vår veier tyngst.

- Vi hadde en debatt på landsmøtet der føre var-prinsippet ble knesatt. Vi har klimaskeptikere blant oss, og slik skal det være, men likevel skal føre var-prinsippet gjelde, forklarer han.

Grimstad understreker samtidig at Norges viktigste handelspartnere er med i Kyoto 2-avtalen, noe som betyr den ikke er konkurransevridende.

Store land står utenfor
I sin merknad i komitéinnstillingen påpeker Frp og Høyre likevel at flere sentrale land ikke har forpliktet seg i den nye klimaavtalen. Dette er en svakhet og fører til at nødvendige utslippsreduksjoner ikke blir gjennomført, fastslår de to regjeringspartiene.

I innstillingen ber energi- og miljøkomiteen samtidig regjeringen om å komme tilbake til Stortinget i løpet av våren med en sak om hvordan Norges internasjonale klimainnsats skal innrettes i tida som kommer.

Verdenssamfunnet går nå inn i en viktig fase klimaforhandlingene, og Stortinget må derfor involveres i diskusjonene, mener komiteen.

Gjelder til 2020
Kyoto 2-avtalen gjelder for perioden fra 2013 til 2020. Norge har i denne perioden forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser til et årlig snitt på 16 prosent under 1990-nivå.

Når også Frp støtter avtalen, betyr etter alt å dømme at samtlige partier i Stortinget vil stemme for.

Frp stemte imidlertid mot den første Kyotoprotokollen, som gjaldt for årene 2008– 2012. Da denne ble ratifisert i Stortinget i 2002, begrunnet Frp sin motstand med at partiet mente klimaforskningen var for usikker, og at kostnadene for Norge ville bli for store. (©NTB)

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken