- Så å si hvert år er det ulike lekkasjer før statsbudsjettet på veibygging og vedlikehold, eller avgiftsinsentiver, men i år er det stille. Det er snakk om litt på tog, men ingenting om vei.

Bekymringen kommer fra generalsekretær Jan Johansne i Kogelig Norsk Automobilklub (KNA). Han frykter nå at bilistene vil bli dette årets virkelig store taper i statsbudsjettet.

- At det bare er lekkasjer på kollektivtrafikk er foruroligende, men vi har store forventninger til det som skal legges fram på mandag, sier Johansne til Nettavisen.

Les også: - Dette må de gjøre om de skal ha troverdighet

- Det er spesielt to ting jeg tror mange venter på, og det er oppfylling av gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). Der er en kraftig på etterskudd, og skal man få en realisering av prosjektene for denne perioden trenger en mye ekstra penger. Det er behov for en økning på rundt 1,7 milliarder kroner for å nå målene i NTP.

Vil ha endrede avgifter

- Det andre er avgiftssiden, der det har vært et kaos de siste årene om hvilke biler som er miljøvennlige og hva som skal straffes, med snakk om dieselforbud og lignende, sier KNA-sjefen.

Johansen forventer at regjeringen nå gir klare signaler om hva slags biler de ønsker at folk skal kjøpe.

- I 2007 så etablerte de en engangsavgift med et CO2-komponent, som var veldig tydelig, og folk kjøpte biler. Resultatet ble at CO2-utslippet gikk ned dramatisk, og jeg tror ikke noe annet land kan vise til en slik utvikling.

- Men så stoppet dette opp, og regjeringen visste ikke sin arme råd. Nå trenger man noen kjøpsinsentiver, og det bør nok være slik at flere kjøper miljøvennlige biler, sier Johansen.

Han mener at om regjeringen ikke har noen store ting å komme med nå, så må man gi noen tydelige signaler likevel.

- Om ikke Anne hadde det vært fint om man var interessert i å bruke mye krefter på å se på hele avgiftssammensetningen, for å gjøre bilavgiftene logiske og tydelige, og der man gir forbrukerne mulighet til å kjøpe miljøvennlige biler, sier han.

Skeptisk til NOx-satsing

I fjorårets statsbudsjett begynte man på en vridning der en legger mindre vekt på effekt, og ser mer på hva som kommer ut av eksosrøret.

- Det er bra, og man må slutte å se på hva som sitter under panseret. Men fokuset på NOx blir feil. CO2 er et globalt problem, mens NOx - som en også visste om før avgiftsomleggingen i 2007 - er et lokalt problem. Det er to forskjellige typer problemer som må løses med forskjellige typer insentiver.

- Er det dere etterspør egentlig en dansk modell der det eneste som er billig er små bensinbiler?

- Nei, og det er viktig å understreke. Men produsentene lager nå mange modeller som slipper ut lite, og det er disse variantene som en bør kunne gå for, sier Johansen.

- Men vi mener det bør bli slutt på den evinnelige pisken, og at folk heller skal få noen insentiver til å gjøre ting, konkluderer KNA-sjefen.

Les også: Nytt triks vil føre til mer veibygging