Gå til sidens hovedinnhold

Frykter bakterie-epidemi

Professor Bjørg Marit Andersen ved Ullevål universitetssykehus mener kontrollen av multiresistente gule stafylokokker i Norge er så dårlig at det kan komme en epidemi.

Fredag gikk bakteriealarmen ved Ullevål Sykehus etter et utbrudd av multiresistente gule stafylokokker. Trolig hadde en pasient med seg smitten inn på sykehuset, men sykehuset slo full alarm, stengte lungeavdelingen, sanerte pasienter og ansatte, og isolerte den smittede.

Det viste seg at smitten ikke hadde rukket å spre seg.

Frykter epidemi
Professor Bjørg Marit Andersen ved Ullevål universitetssykehus frykter imidlertid eksplosiv smittevekst, og i verste fall en epidemi, dersom ikke arbeidet for å slå ned bakterien koordineres bedre.

- Det finnes ingen oversikt over hva som blir gjort for å spore opp smittede og sanere bakteriene utenfor sykehusene. Samhandlingen mellom sykehus, fastleger og sykehjem er for dårlig. Alle tilfeller med MRSA meldes til Folkehelseinsituttet, men vi på sykehuset vet lite om disse tilfellene og hva som gjøres med dem. De siste par årene er systemet blitt mer lukket, og hvis det fortsetter slik kommer dette til å bli en bombe – en skikkelig epidemi. Jeg etterlyser en MRSA-koordinator som kan koordinere arbeidet for å slå ned bakterien på samme måte som vi har det for tuberkulose, sier hun til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Gule stafylokokker, eller MRSA-bakterien, er ikke farlig for normalt friske mennesker. Det er først når bakterien kommer i kontakt med sår, eller hvis personer med svekket immunforsvar får smitten i seg, at alvorlige infeksjoner kan inntreffe.

I Sør-Europa er MRSA-bakteriene allerede så resistente, at sykehusene må ty til langt dyrere antibiotika når de behandler pasienter.

Vitenskapelig uenighet
Avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet mener professor Andersen ikke har belegg for sin frykt.

- Det er ingen indikasjoner på at folk ikke samarbeider godt nok. Det er ikke mulig med noe system der man vet hvem som er bærere av bakterien til enhver tid. Sykehusene vil alltid risikere å få inn MRSA-smittede. Økningen skjer i flere land og ikke bare i Oslo. Det er heller ikke en veldig farlig bakterie. Grunnen til at vi vil holde den nede er at hvis den blir vanligere, må sykehuslegene alltid begynne behandlingen med dyrere antibiotika hvis noen blir får den typen sykdommer MRSA kan gi, sier han til ANB.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud

Kommentarer til denne saken