Økokrim har satt i gang etterforskning av Anders Talleraas (H), Magnus Stangeland (Sp), Gro Harlem Brundtland (Ap), Kjell Magne Bondevik (KrF), Tore Austad (H) og Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) i forbindelse med den såkalte pensjonssaken.

Magnus Stangeland (Sp) virker derimot ikke videre bekymret for utviklingen i pensjonssaken.

- Den eneste kommentaren jeg har, er at i om med at granskningsutvalget ikke tok noen strafferettslig vurdering, så er det naturlig at Økokrim vil se på dette. Nettopp fordi det er en veldig offentlig interesse og alle liker å diskutere og skrive om saken, sier Magnus Stangeland til Nettavisen.

- Jeg har sendt inn dokumentasjon fra min side i saken, og jeg ser fram til at det blir en endelig avklaring i dette spørsmålet, sier Stangeland.

Frykter ikke fengselsstraff
Økokrim jobber ut ifra straffelovens bedrageribestemmelse. Ifølge førsteadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim, har flere av stortingspolitikerne status som mistenkt, men Roscher ønsker ikke å utdype dette overfor Nettavisen.

Her er her er rapporten som vekket Økokrims interesse (ekstern pdf-fil).

Hvis noen av politikerne blir tiltalt og dømt for bedrageri, kan de risikere en fengselsstraff på opp til seks år.

- Frykter du straffereaksjoner?

- Nei, jeg er fortsatt i god tro og regner med at det skal gå bra for min del. Og for de andre, sier Stangeland.

Rutinegjennomgang
Anders Talleraas (Ap) er en av de seks stortingspolitikerne som ifølge Riksrevisjonen har mottatt urettmessig pensjon.

- Jeg ser på dette som en rutinegjennomgang, og at vi får se når den er ferdig - hva som skjer videre. Jeg tar det til etterretning. Jeg har selv ikke sett pressemeldingen og kjenner ikke til detaljene, sier Anders Talleraas (Ap) i en knapp kommentar til Nettavisen.

- Er du engstelig for at dette kan ende med fengselsstraff?

- Nei, det har jeg ingen kommentar til, sier Talleraas.

Ordknappe eksstatsministere
Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) nekter å svare på Nettavisens henvendelser og ektemannen Arne Olav Brundtland henviser til presserådgiver Jon Mørland.

- Dagens pressemelding fra Økokrim om den videre prosess gir ikke grunnlag for kommentarer, sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til NTB via sin presserådgiver Jon Mørland.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) er også svært ordknapp når det gjelder etterforskningen.

- Det er viktig at pensjonssaken får en ryddig behandling og avklaring. Jeg synes det er greit at Økokrim nå vil se nærmere på disse sakene, for å vurdere om det er grunn til å gå videre med dem, opplyser Bondevik i en e-post til Nettavisen.

- Det er ille og en stor belastning
Det har ikke lyktes Nettavisen å få tak i Tore Austad (H) og Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap). Men Austad opplyser til andre medier at etterforskningen er en stor belastning.

- Det er ille og en stor belastning. Jeg har hele tiden sagt at jeg ikke ønsker å kommentere saken før den er ferdig utredet. Den dagen det skjer kommer jeg til å ha mye på hjertet, sier tidligere kirke- og undervisningsministeren Austad i en kommentar til VG Nett.

I august 2008 slapp Riksrevisjonen en rapport som viste at seks tidligere stortingspolitikere har mottatt og mottar urettmessig pensjon. Ifølge Riksrevisjonen utgjorde beløpet 5,7 millioner kroner.

Det er opplysninger i granskingsrapporten til det såkalte Kjønstad-utvalget datert 8. januar i år som har gitt grunnlag for etterforskningen, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Økokrims finner rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold, jf. straffeprosessloven § 224.