Det fins ingen konkrete planer om et slikt parti i Norge, og valgforsker Frank Aarebrot ser det heller ikke som særlig sannsynlig.

Likevel sier Carl I. Hagen at hans skrekk-scenario er islamske fundamentalister på Stortinget, og kaller regjeringen naiv.

- Jeg vil kjempe mot det så lenge det er liv i meg, sier Carl I. Hagen til TV 2 Nyhetene.

Se intervjuet med Hagen på web-TV (abonnement)

Dette sa Carl I. Hagen i talen han holdt for menigheten Levende Ord 13. juli i år.

Hagen provoserte mange med sin tale til den ekstremkristne forsamlingen Levende Ord i sommer, og det manglet ikke på reaksjoner, men Hagen ser ingen grunn til å spare kruttet.

Så naiv som den norske regjeringen er, må noen våge å si ifra, mener han.

- Jeg er overbevist om at det bare er et spørsmål om tid før vi får et politisk parti bygget på islam. Om det blir et moderat parti eller et fundamentalistisk vet jeg jo selvsagt ikke, men jeg følger med i den internasjonale utbredelsen som den islamske fundamentalisme står bak og koordineringen av islamister også i Europa, og er overbevist om at det kommer også i Norge. Det kan ta fem år eller ti år, men det kommer, sier Hagen.

- Et annet Norge
Hagen ser besøket av den omstridte pakistanske politikeren Qasi Hussein Ahmad i august som et tegn på at Norge også er en del av denne internasjonale trenden med oppbygging av islamsk fundamentalisme.

- Han arbeider for innføring av sharialov og da er det rart hvis han ikke prøver å stimulere noen også i Norge. Det fins mange muslimer i Norge, og sikkert også noen fundamentalister som holder seg skjult. Det er bare et spørsmål om tid før noen ser seg tjent med å være representert i styrende organer gjennom et politisk parti, sier Hagen.

I sin ytterste konsekvens frykter Hagen at vi kan få islamske fundamentalister som folkevalgte på Stortinget.

- Det vil være noe jeg vil bekjempe så lenge det er liv i meg. Får vi et parti bygget på islamsk tenkning om sharialover og et helt annet verdigrunnlag, så vil det bli et annet Norge enn det vi arvet fra våre forfedre, sier han, sier Hagen.

- Ingen planer
Blant muslimene er det delte meninger om det å danne et politisk parti.

Iklaq Ahmad, talsmann for Islamic cultural centre i Norge, er positiv til tanken, mens Khalid Mahmood, som representerer Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, ikke mener det har noe for seg.

- Jeg tror ikke muslimer verken kan eller vil ha et parti basert på vår religion. Jeg tror folk er opptatt av å se samfunnet som helhet, sier han til TV 2 Nyhetene.

Det fins ingen konkrete planer om å danne et muslimsk parti i Norge, men skulle det skje, sier Ahmad at Hagen ikke har noe å frykte.

- Enhver muslim trenger ikke være fundamentalist. Et muslimsk parti ville være bra for demokratiet, sier han til TV 2 Nyhetene.

Valgforsker Frank Aarebrot (bildet) mener heller ikke Hagen har noen grunn til bekymring.

- Sannheten er at det ikke fins islamske partier etablert i europeiske land med en i utgangspunktet ikke-muslimsk befolkning, på nasjonalplan. I Antwerpen ble det riktignok dannet et parti som reaksjon på at et fremmedfiendtlig parti fikk flertall i bystyret, så sjansen for at det skal dannes et islamsk parti i Norge øker kanskje dersom Frp skulle få rent flertall i bystyret i Oslo, sier Aarebrot til TV 2 Nyhetene.

- Hva vil Hagen oppnå med dette utspillet?

- Kanskje oppmerksomhet? Hvis han skal tilbringe pensjonisttilværelsen med å bekjempe et slikt parti, tror jeg i alle fall han vil få det ganske rolig, sier Aarebrot.