Gå til sidens hovedinnhold

Frykter økt risiko i luften

Havarikommisjonen kommer med flengende kritikk mot Avinors pengesparing på mindre flyplasser. Ved en ulykke kan budsjettkuttene få dramatiske følger.

Fagsjef i Havarikommisjonen, Grete Myhre, peker på de nye brann- og redningsrutinene som Avinor nå er iferd med å innføre på norske små flyplasser. Myhre mener at marginene nå er i ferd med å bli brukt opp.

Kommentar fra Avinor:

- Dette tar vi alvorlig

Mens man før skulle ha personell nok til å slukke en brann og redde ut folk samtidig, vil Avinor nå at de samme personene skal drive brann og redning ved en katastrofe.

- Det betyr at de først må ta på brannvernutstyr for å slukke brannen, og deretter skifte til redningsutstyr, sier Myhre.

- Vi peker på at dette kan være uheldig, og nå har vi nettopp hatt en flyulykke i Toronto som gikk fint fordi man hadde alle mannskap tilgjengilig på en gang, sier Myhre.

I Toronto eksploderte flyet sekunder etter at passasjerer og mannskap var reddet ut av flyet. Med den nye norske modellen ville redningsmannskapene ennå jobbet med å slukke brannen i flyet. Dermed kunne man risikert at folk ikke hadde blitt reddet ut før det var for sent.

Manglende konsekvensutredning
Fagleder Grete Myhre i HSBL poengterer at rapporten ikke er noen slakt av Avinor, selv om den påpeker forbedringspotensialer. Myhre viser til endringen i brann og sikkerhetsrutiner som et eksempel på hvordan Avinor nå bør analysere konsekvensene av de mange endringene som har skjedd i selskapet den siste tiden.

- Det er mange positive ting i Avinor, men de har det travelt. Endringene foregår noe hurtig og man har ikke fått tid til å konsekvensanalysere disse endringene. Det er hva vi gjør, sier fagansvarlig Grete Myhre til TV 2 Nettavisen.

- Man bør bli flinkere til å gjøre risikoanalyser av endringer. Mange ulykker kunne vært forebygget hvis man foretok risikoanalyser før man foretok endringer, sier Myhre.

Havarikommisjonen uttrykker også bekymring for mangel på nyutdannede flygeledere.

- På grunn av omleggingen har Avinor de siste årene ikke utdannet nye flygeledere. Dette er et fagområde hvor man ikke kan ha for mange. I dag holder det akkurat, men det kan bli problemer om ikke alt for lenge, sier Myhre.

Store endringer
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB) har undersøkt hvordan flysikkerheten har blitt ivaretatt under de store omstillingene fra 2000 til i dag.

- Dette er langt fra en slakt av luftfartsmyndighetene. Vi har kartlagt hvordan temperaturen er i norsk luftfart er i dag. Stort sett er den meget bra, men vi ser områder hvor man bør være på vakt i fremtiden og gir råd i den forbindelse.

Endringer i Avinor er langt fra det eneste som HSLB peker på. Store endringer i Luftfartstilsynet og flyselskapene, blant annet sammenslåing av SAS og Braathens, gjør at situasjonen kan bli uoversiktlig. Havarikommisjonen er opptatt av at eventuelle konsekvenser av disse endringene må bli analysert.

«Hovedkonklusjonen er at en rekke store og små endringer ikke blir tilstrekkelig konsekvensutredet med hensyn på flysikkerhet, - verken enkeltvis eller helhetlig», skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Slike analyser må dessuten bli fulgt opp på en mer systematisk og dokumentert måte enn det som hittil har vært tilfelle, skriver HSLB i en pressemelding.

«Alle de undersøkte luftfartsaktørene, inklusive myndighetene, har i så henseende et forbedringspotensiale», heter det i rapporten.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter

Kommentarer til denne saken