Gå til sidens hovedinnhold

Frykter oljesøl fra gamle skipsvrak

Kystverket frykter oljelekkasjer fra flere gamle skipsvrak. Se oversikten her.

Totalt 2.000 tonn med olje fordelt på 18 vrak ligger som en tikkende miljøbombe langs norskekysten. Nå anbefaler Kystverket snarlig tiltak med å undersøke og tømme oljetanker på fem skipsvrak.

Kostnadene kan komme opp i mellom 100 og 200 millioner kroner.

Haster med tiltak
- Disse skipsvrakene representerer en forurensningsfare dersom de sprekker og det lekker ut olje. Vi har anbefalt en tiltaksplan for tømming i perioden 2008 til 1010, sier seniorrådgiver Ottar Longva i Kystverkets beredskapsavdeling til Nettavisen.

Kystverkets rapport er nå til vurdering i Fiskeri- og kystdepartementet.

Skipsvrak som skal undersøkes og tømmes

«Nordvard», Mossesundet. Inneholder 175 tonn olje

«Welheim» ved Florø. Inneholder 300 tonn olje

«Neuenfels», Narvik. Inneholder 50 tonn olje.

«Erich Giese», Narvik. Inneholder 300 tonn olje.

«Boardale»., Bø i Vesterålen. Inneholder 295 tonn olje.

Kilde: Kystverket

18 vrak inneholder olje
Av i alt 30 vrak rapporten omhandler skal ni vrak være tomme for olje eller inneholde svært lite, tre vrak er ikke lokalisert, mens 18 vrak inneholder oljemengder på mellom 10 og 300 tonn.

Kystverket betegner miljøsårbarheten i de ulike områdene som varierende. Et utslipp vil i noen områder kunne medføre store skader, blant annet på sjøfuglressurser. Noen av vrakene ligger i eller svært nær byområder hvor jevnlige utslipp over lang tid vil virke negativt på turistnæring, havbruk, friluftsinteresser og rekreasjon, heter det i rapporten.

Kystverket regner med en stor og kostnadskrevende operasjon for å tømme oljen. I 1994 ble krigsskipet «Blücher» tømt for olje. Operasjonen kostet 75 millioner kroner.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta