OSLO (Nettavisen): Terrortrusselen mot Norge er blitt høyere i løpet av høsten. Det er konklusjonen i en ny trendanalyse som sikkerhetstjenestene presenterer onsdag. Her heter det at trusselbildet nå er slik at det innenenfor de kommende 12 månedene er «sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge».

DIREKTE: Følg NTBs livedekning av saken nederst i artikkelen

- Vi kan ikke la trusselen fra terrororganisasjoner diktere vår sikkerhet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun onsdag orienterte i Stortinget om Norges bidrag i Afghanistan og Irak.

- Oppdateringen av trusselbildet mot Norge får ingen konsekvenser for det norske bidraget til Irak, ifølge Hadia Tajik (Ap), leder i Stortingets justiskomité.

- Det er bred tverrpolitisk enighet om at Norge skal bidra. Det er en beslutning som fortsatt ligger til grunn, sier hun til NTB.

- PSTs trusselvurdering for 2014 er fortsatt gjeldende. Denne vurderingen er å anse som et supplement innenfor det som vurderes som mest sannsynlige terrorscenarier basert på den senere tids utvikling, skriver PST i en pressemelding onsdag.

Les hele meldingen fra PST her

PST peker på at flere land i Vesten de siste årene har sett en negativ utvikling i trusselbildet og at det i det siste er gjennomført en rekke arrestasjoner for å avverge terrorangrep.


SISTE: Statsminister Erna Solberg (H) redegjør onsdag i Stortinget om det norske bidraget i Irak og Afghanistan.Se nett-TV fra Stortinget direkte.


Ser koblinger til ISIL

- Ved de fleste av disse arrestasjonene har det blitt påvist indirekte eller direkte knytninger til terrororganisasjonen Den islamske staten (ISIL) og konflikten i Syria og Irak. Fellestrekkene i planene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler, skriver PST.

Les også: - Norsk deltakelse er noe som kan påvirke trusselbildet

- Negativ utvikling

PST og Etterretningstjenesten (E) har tidligere varslet om en negativ utvikling i trusselbildet. Nå mener de situasjonen har endret seg til det verre:

- De siste månedene har situasjonen tilspisset seg. I september i år publiserte ISIL en tale hvor terrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i alle land som er en del av den USA-ledede alliansen mot ISIL. I talen oppfordrer ISIL spesifikt til angrep mot militært personell samt medlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester. Oppfordringene i talen må sees i sammenheng med endringene innen modus operandi for ekstrem islamistisk terror i Europa de siste årene, skriver PST.

På bakgrunn av utviklingen i trusselbildet har E-tjenesten og PST, gjennom FKTS, utarbeidet en gradert trusselvurdering som er formidlet til relevante departement og etater.

- Innen 12 måneder

- Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge. Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte. Politiet, PST og Forsvaret vil vurdere risikoreduserende tiltak innenfor sine respektive ansvarsområder, heter det fra PST.

Norsk bidrag øker trusselen

Nettavisen har skrevet hvordan både PST og Nordens fremste terrorforsker Magnus Ranstorp mener Norges militære bidrag i Irak og Afghanistan kan endre trusselbildet.

- Dette øker terrortrusselen mot Norge, men det er en konsekvens man må ta. Det går ikke an å blidgjøre disse gruppene, sa terrorforsker Magnus Ranstorp til Nettavisen siste uke.

Regjeringen kunngjorde torsdag at Norge skal sende 120 soldater til Irak for å bistå med såkalt kapasitetsbygging og 75 soldater til Afghanistan. Det innebærer blant annet at norske soldater skal gi irakiske soldater kampopplæring, men skal selv ikke delta aktivt i kamphandlinger mot Den islamske stat (IS).

- Den type hendelser er noe vi vurderer inn i trusselbildet. Norsk deltagelse er noe som kan påvirke trusselbildet og som inngår i vår trusselvurdering. Men vi vet ikke hvordan det kan påvirke trusselbildet, uttalte kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen fredag.

DIREKTE: Få de siste oppdateringene om Norge og terrorfaren.

HTML EMBED